8
April
2020

Treasury shares /

Vlastní akcie

Business Term of the Day

Definition

Treasury shares are shares that are held by the issuing company.

Example sentence

ACME massively increased its holding of treasury shares so as to prevent a hostile takeover.

Comment

Treasury shares may have been repurchased from shareholders (a buyback) or never issued. They do not pay dividends or have attached voting rights. Shares may be purchased into treasury for a variety of reasons, including reducing the amount of shares outstanding and putting cash in shareholder’s hands as an alternative to dividends. Various jurisdictions have different regulations on how many shares a company can hold in its treasury. In the US, treasure shares may be called treasury stock, while in the UK treasury stock refers to government bonds.

Definice

Vlastní akcie jsou akcie, které emitující společnost drží ve vlastní pokladnici.

Příklad použití ve větě

Společnost ACME rozsáhle odkupovala na trhu vlastní akcie, aby zvýšila držbu vlastních akcií a tak zabránila nepřátelskému převzetí.

Poznámka

V češtině se používá také pojem znovu nabyté cenné papíry nebo pokladní akcie. Vlastní akcie byly buď odkoupeny od akcionářů (zpětný odkup nebo výkup), nebo nebyly nikdy emitovány. Neposkytují dividendy ani se k nim nevážou hlasovací práva. Akcie mohou být odkupovány do pokladny z různých důvodů, například snížení množství akcií v oběhu nebo vyplacení hotovosti akcionářům jako alternativa k dividendám. V různých jurisdikcích platí různé normy ohledně toho, kolik vlastních akcií může společnost držet. V USA se vlastní akcie mohou nazývat treasury stock, zatímco ve Spojeném království termín treasury stock označuje vládní dluhopisy.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us