12
March
2021

Tribe /

Tribe

Business Term of the Day

Definition

In agile management, tribe is a larger organizational unit made up of smaller teams (often called squads) focusing on the same business area

Example sentence

When Peter became our tribe leader, it was my first experience with a leader who truly cares about the development of all people in the tribe.

Comment

A tribe is a collection of several teams consisting together of usually up to 100 people who work on different tasks related to the same product. Let’s say that the main product of a company called First Software Inc. is a complete enterprise resource planning system. In the organizational structure of this company, there are several tribes dealing with different areas of the system, such as warehouse system or taxes. In the tax tribe, there is a team (squad) dealing with taxes in the U.S.A and other teams dealing with taxes elsewhere in the world. As a result of Brexit, a new team was formed to incorporate into the software the tax changes resulting from Brexit. Flexibility is one of the advantages of this organizational structure, because new teams are formed and released as needed and people are assigned to the teams depending on their skills and expertise. A tribe leader then sets priorities and makes sure that squads, although working independently, strive toward the common goal.

Definice

V agilním managementu je tribe vyšší organizační jednotka, která sestává z několika menších týmů (často nazývaných squads) zaměřujících se na stejnou oblast činnosti.

Příklad použití ve větě

When Peter became our tribe leader, it was my first experience with a leader who truly cares about the development of all people in the tribe.

Poznámka

Tribe je seskupení několika týmů čítající obvykle okolo 100 lidí, kteří pracují na různých úkolech souvisejících se stejným produktem. Řekněme, že hlavním produktem společnosti První Software, s.r.o. je kompletní systém plánování podnikových zdrojů (tzv. ERP). V organizační struktuře této společnosti je několik tribů, jako např. tribe zabývající se skladovým systémem nebo daňový tribe. V rámci daňového tribu je tým (squad) zabývající se daněni v USA a další týmy zabývající se daněmi v různých částech světa. V reakci na Brexit byl vytvořen nový tým, který má do softwaru inkorporovat daňové změny související s Brexitem. Flexibilita je jednou z výhod této organizační struktury, protože nové týmy se vytvářejí a rozpouštějí dle potřeby a lidé jsou k nim přiřazování v závislosti na svých schopnostech a expertíze. Vedoucí tribu pak určuje priority a je odpovědný za to, že i když týmy pracují nezávisle, jejich práce směřuje ke společnému cíli.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us