1
November
2016

Tunneling /

Tunelování

Business Term of the Day

Definition

Tunneling is the fraudulent practice of diverting a company’s assets or profits to a second company to the benefit of the owners.

Example sentence

ACME’s shareholders have accused the management of tunneling profits out of the company in order to fill their own pockets.

Comment

In practice, tunneling is usually committed by a group of major shareholders or the company’s management wherein assets are sold or funds diverted to another company also under that group’s control. Tunneling is related to asset stripping, wherein one company acquires another for the purpose of selling off its assets in individual deals. The term tunneling is believed to have originated in Czech in relation to the wave of privatization in the early to mid-1990s. Tunneling can be achieved by various means, including the granting of large loans with no expectation of repayment, overpayment for outsourced services, or sales of real estate or other assets at significantly below their market prices.

Definice

Tunelování je podovodná praktika vyvádění aktiv nebo zisků společnosti do jiné společnosti ve prospěch jejích majitelů.

Příklad použití ve větě

Akcionáři společnosti ACME obvinili management z tunelování společnosti, že si prý z jejích zisků plní vlastní kapsy.

Poznámka

Tunelování v praxi provádí obvykle skupina velkých akcionářů nebo management společnosti, a aktiva jsou prodávána nebo fondy vyváděny do jiné společnosti, která je také ovládána touto skupinou. Tunelování souvisí s vyvedením aktiv, kde jedna společnost kupuje druhou za účelem rozprodání jejích aktiv v rámci jednotlivých obchodů. Termín tunelování pravděpodobně pochází z češtiny ve vztahu k vlně privatizací v první polovině 90. let. Tunelování lze provést různými způsoby, včetně udílení velkých půjček bez očekávaného splacení, přeplácení outsourcovaných služeb nebo prodejů nemovitostí nebo jiných aktiv výrazně pod jejich tržní cenou.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us