13
February
2024

Turnover /

Obrat

Business Term of the Day

Definition

The term turnover has two distinct meanings. In accounting, it is a measure of a company’s sales. In other contexts, turnover refers to the rate at which something is being replaced.

Example sentence

The massive decline in ABC’s earnings was caused by the 60% turnover tax rate applied in the first quarter.

Comment

(Accounting) turnover is sometimes used interchangeably with the term revenue, that is a sum of money a company received through its activities for a given period. The more general sense of turnover can be applied to various things. For example, employee turnover indicates the rate at which employees leave a company and are replaced with new ones, and portfolio turnover refers to the rate at which an investor or investment manager sells assets in a particular portfolio and replaces them by purchasing other assets.

Definice

Anglický termín „turnover“ má dva odlišné významy. V účetnictví jde o obrat, tedy míru tržeb. V jiných kontextech označuje fluktuaci, tj. míru toho, jak je něco nahrazováno.

Příklad použití ve větě

Masivní propad výnosů společnosti ABC byl způsoben 60 procentní mírou daně z obratu za první čtvrtletí.

Poznámka

Pojem obrat se někdy zaměňuje s výnosem, tj. jako objem peněz, který společnost získala za dané období. Obecnější význam termínu turnover, tedy fluktuace, lze aplikovat na různé věci. Například fluktuace zaměstnanců označuje míru, do jaké zaměstnanci společnost opouštějí a jsou nahrazování novými, a fluktuace portfolia označuje míru do jaké investor nebo investiční manažer prodává akcie v určitém portfoliu a nahrazuje je kupováním jiných aktiv.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us