2
February
2017

Umbrella brand /

Zastřešující značka

Business Term of the Day

Definition

An umbrella brand is a brand used for multiple products.

Example sentence

Umbrella Corp. announced its decision to extend its umbrella brand from home security systems also to drones.

Comment

Also referred to as family branding, umbrella branding allows a brand to utilize its brand equity over a wider range of products, thereby potentially increasing brand loyalty across the entire range. Previously established brands typically achieve the coverage of multiple products through brand extension (also called spin-off). Although umbrella branding may bring marketing costs down through economies of scale, a brand may thereby risk loss of distinction and focus. Instead, companies who want to expand but not dilute their brand image may perform sub-branding (creating a subordinated but related brand) or brand fragmentation (creating a stand-alone brand).

Definice

Zastřešující značka je značka, která se používá pro více produktů.

Příklad použití ve větě

Společnost Umbrella Corp. oznámila své rozhodnutí rozšířit svou zastřešující značku ze systémů domácího zabezpečení také na drony.

Poznámka

Používá se také doslovný překlad „deštníková značka“ nebo termín rodinná značka. Umožňuje značce využívat hodnotu značky v širší nabídce produktů, a tím potenciálně zvyšovat loajalitu ke značce pro celou nabídku. Dříve založené značky typicky dosahují pokrytí více produktů rozšířením značky (také nazývané spin-off). Ačkoli zastřešující značka může snížit náklady za marketing prostřednictvím úspor z rozsahu, značka tím může riskovat ztrátu odlišnosti a zaměření. Namísto toho mohou společnosti, které chtějí expandovat, ale neředit svou image značky, provést sub-branding (vytváření podřízených, ale souvisejících značek) nebo fragmentaci značky (vytváření samostatné značky).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us