19
February
2020

Under the table /

Načerno

Business Term of the Day

Definition

Výraz „načerno“ může různě odkazovat k uplácení, obchodování na černém trhu za účelem vyhýbání se daním nebo k neoficiálnímu zaměstnávání.

Example sentence

While some people think that by working for payment under the table they cheat the government, they in fact cheat other taxpayers who have to bear an increased tax burden in their stead.

Comment

>Work that is remunerated under the table is usually paid in cash and is not reported to tax and social security authorities. This method of employment is therefore illegal in most jurisdictions and constitutes a part of the underground economy. Undeclared payments for goods are similarly illegal and harmful to the broader economy. For example, if a wine grower produces 100 barrels of wine, sells 50 barrels legitimately while paying excise tax and income taxes, then sells the other 50 barrels to small wine shops that sell it on for cash to the ultimate consumers, the whole business can be said to be operated under the table.

Definice

Payment “under the table” can variously be a reference to bribery, black market dealings in order to avoid taxation, or unofficial employment.

Příklad použití ve větě

Ačkoli si někteří lidé myslí, že prací načerno šidí vládu, ve skutečnosti podvádějí ostatní daňové poplatníky, kteří místo nich musejí nést vyšší daňovou zátěž.

Poznámka

Práce načerno se obvykle platí v hotovosti a nevykazuje se daňovým úřadům ani úřadům sociálního zabezpečení. Tento způsob zaměstnávání je proto ve většině jurisdikcí nelegální a tvoří součást nelegální ekonomiky. Nevykázané platby za zboží jsou podobně nelegální a škodlivé pro širší ekonomiku. Například pokud vinař vyprodukuje 100 barelů vína, 50 barelů prodá v souladu se zákonem, zaplatí spotřební daň a daň z příjmu a poté prodá zbylých 50 barelů malým vinárnám, které prodávají za hotové konečným konzumentům, můžeme říci, že celé toto podnikání funguje načerno.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us