14
October
2019

Underemployment /

Podzaměstnanost

Business Term of the Day

Definition

Underemployment refers to situations in which people are employed in a manner that is insufficient for them.

Example sentence

Official unemployment statistics often make the economy appear to be stronger than it is because they leave out underemployment.

Comment

Examples of situations involving underemployment include people in positions for which they are overqualified (e.g., a lawyer delivering pizza) and people who want to work full time but who only have part-time work. In such countries as the US, certain underemployed people in part-time work may still be eligible for partial unemployment benefits, while in the Czech Republic such benefits are available to employers. Underemployment in an economy means that labor is not being utilized as efficiently as possible. Because underemployment is based in large part on people’s feelings about their work, measures of underemployment can be seen as more subjective than are those of unemployment.

Definice

Podzaměstnanost označuje situaci, kdy jsou lidé zaměstnáváni způsobem, který je pro ně nedostatečný.

Příklad použití ve větě

Oficiální statistiky nezaměstnanosti často nadhodnocují sílu ekonomiky, jelikož pomíjejí podzaměstnanost.

Poznámka

Příklady podzaměstnanosti zahrnují lidi, kteří pracují na pozicích, pro které jsou překvalifikováni (např. právník, který rozváží pizzu), a lidi, kteří chtějí pracovat na plný úvazek, ale mají úvazek jen částečný. V některých zemích (např. USA) mohou někteří podzaměstnaní s částečným úvazkem užívat dávek v částečné nezaměstnanosti, zatímco v ČR jsou příspěvky v době částečné nezaměstnanosti dostupné zaměstnavatelům. Podzaměstnanost v ekonomice znamená, že práce není zcela efektivně využita. Jelikož podzaměstnanost z velké části závisí na pocitech lidí z práce, měření podzaměstnanosti lze vnímat jako subjektivnější než měření nezaměstnanosti. V češtině je obdobným pojmem také neúplná zaměstnanost.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us