31
May
2022

Underlying asset /

Podkladové aktivum

Business Term of the Day

Definition

An underlying asset is the asset the price of which forms the basis for calculating the price of a derivative or asset-backed security.

Example sentence

Credit card receivables are the underlying asset in RichBank’s new issue of asset-backed securities.

Comment

Also referred to as just the underlying, it may take the form of various types of assets. For example, a stock for stock options, a commodity for wheat futures, a currency for currency swaps, and even another derivative in the case of an option on stock index futures.

Definice

Podkladové aktivum je aktivum, jehož cena tvoří základ pro výpočet ceny derivátu nebo cenného papíru krytého aktivy.

Příklad použití ve větě

Pohledávky z kreditních karet jsou podkladovým aktivem nové emise cenných papírů krytých aktivy společnosti RichBank.

Poznámka

Také se někdy označuje jako základové aktivum nebo jen podklad. Mohou jej tvořit různé typy aktiv. Například akcie pro akciové opce, komodita pro futures kontrakty pšenice, měna pro měnové swapy a dokonce další derivát v případě opce na futures akciového indexu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us