31
August
2020

Universal health care /

Všeobecná zdravotní péče

Business Term of the Day

Definition

As recently defined by the United Nations, universal health care (coverage) “means all people regardless of their ability to pay, having access to the health care they need, when and where they need it, without facing financial hardship.”

Example sentence

The United States is the only large and wealthy country in the world that does not have a system of universal health care.

Comment

In its Political Declaration on Universal Health Coverage, the United Nations has declared that universal coverage should be recognized as a universal right for all people and not merely a privilege for some. The World Health Organization points out to individual countries that access to good quality health care is crucial not only to sustain good health of the population but also because healthy people are essential for every country’s economic and social development. Universal health care does not necessarily mean that all cases and procedures are fully covered, just that health care is accessible without causing financial difficulties to people in case they become sick. There are various ways to ensure good quality health care for everybody. Usually the government of a given country will decide either that people should pay a special tax that is then used to cover health care expenses for all or that people are obliged to buy private health insurance. Crucial aspects of any good system are that 1) everybody is covered, 2) a health insurer cannot exclude somebody (or charge an inordinate insurance premium) because of somebody’s preexisting conditions, and 3) everybody pays into the system according to their ability to do so.

Definice

Jak bylo nedávno definováno Organizací spojených národů, všeobecná zdravotní péče znamená, že „všichni lidé bez ohledu na své platební možnosti, mají přístup k zdravotní péči, kterou potřebují, když ji potřebují a tam, kde ji potřebují, aniž by museli čelit finančním obtížím.“

Příklad použití ve větě

Spojené státy jsou jediná velká a bohatá země na světě, která nemá systém všeobecné zdravotní péče.

Poznámka

Ve své politické deklaraci o univerzální zdravotní péči, Organizace spojených národů deklarovala, že všeobecná zdravotní péče by měla být uznána jako univerzální právo všech lidí, nejen jako privilegium pro některé. Světová zdravotnická organizace jednotlivým zemím zdůrazňuje, že přístup ke kvalitní zdravotní péči je klíčový nejen k udržení dobrého zdraví populace, ale také proto, že zdraví lidé jsou základem ekonomického a sociálního rozvoje každé země. Všeobecný zdravotní systém nutně neznamená, že jsou všechny případy a výkony plně hrazeny, ale spíše to, že zdravotní systém je dostupný bez toho, aby si lidé přivodili finanční obtíže v případě, že onemocní. Jsou různé způsoby, jak se dá zajistit kvalitní zdravotní péče pro všechny. Vláda dané země obvykle rozhode o tom, že lidé buďto platí speciální daně, které se pak používají k zaplacení výdajů na zdravotní péči pro všechny, nebo jsou lidé povinni platit za soukromé zdravotní pojištění. Klíčovým aspektem každého dobrého systému je, že 1) každý je pojištěn, 2) zdravotní pojišťovna nemůže nikoho vyloučit z důvodu existujícího onemocnění a 3) každý platí do systému podle toho, jak může.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us