18
May
2020

Unskilled labor /

Nekvalifikovaná pracovní síla

Business Term of the Day

Definition

Unskilled labor is a term referring to workers performing jobs requiring very minimal or no specialized qualifications.

Example sentence

The jobs generated by the project would largely be for unskilled or semi-skilled labor, and most of the workers could be drawn from areas experiencing high unemployment.

Comment

Examples of unskilled laborers include farmhands, assembly workers, general workers at construction sites, delivery drivers, and cleaners. Just because certain work is classified as unskilled should not diminish appreciation for its fundamental importance within the overall economy. In many developed countries there is a shortage of unskilled labor, and therefore numerous jobs requiring unskilled labor are performed by people from other countries. Although unskilled labor works for wages lower than those earned by skilled workers, in times of economic downturn or when certain qualifications are not in strong demand within the labor market, qualified workers also may perform unskilled work.

Definice

Nekvalifikovaná pracovní síla je termín odkazující na pracovníky pracující v oborech, které vyžadují jen velmi málo nebo žádné odborné znalosti.

Příklad použití ve větě

Pracovní místa, která by projekt poskytnul, by byla určena zejména pro nekvalifikovanou nebo částečně kvalifikovanou pracovní sílu a většina pracovníků by mohla pocházet z oblastí trpících vysokou nezaměstnaností.

Poznámka

Příkladem nekvalifikovaných pracovníků mohou být pracovníci manuálně pracující v zemědělství, na montážních linkách, dělníci na stavbách, pracovníci rozvážky zboží, uklízeči apod. To, že je nějaká práce klasifikována jako nekvalifikovaná ovšem nesnižuje její význam jako zásadní součásti širší ekonomiky. V mnoha rozvinutých zemích nekvalifikovaná pracovní síla chybí, a proto je mnoho prací vyžadujících nekvalifikované pracovníky vykonáváno lidmi z jiných zemí. Ačkoli nekvalifikovaná pracovní síla pracuje za nižší mzdu než kvalifikovaná, v dobách ekonomického poklesu, nebo když po určité kvalifikaci není na pracovním trhu velká poptávána, vykonávají i kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovanou práci.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us