2
January
2018

Upcycling /

Upcyklace

Business Term of the Day

Definition

Upcycling is the reutilization of waste as products of a better value or higher quality.

Example sentence

In an effort to introduce the idea of upcycling to our business partners, this year’s GreenCo Christmas card was made of old books.

Comment

Upcycling is part of recycling, but the majority of recycling actually consists in downcycling – extracting materials of inferior quality from waste, potentially with even higher environmental impact. Upcycling is commonly used in art, whereas large-scale industrial upcycling has been rare to this date. Conversely, upcycling (although not commonly called so) is common also among low-income citizens throughout the world who repurpose discarded objects out of economic necessity.

Definice

Upcyklace je opětovné použití odpadu jako výrobků vyšší hodnoty nebo vyšší kvality.

Příklad použití ve větě

V rámci snahy představit našim obchodním partnerům myšlenku upcyklace, letošní vánoční přání společnosti GreenCo bylo vyrobeno ze starých knih.

Poznámka

Upcyklace je součástí recyklace, ale většinu recyklace ve skutečnosti tvoří downcyklace – získávání materiálů podřadné kvality z odpadu, potenciálně i s vyšším dopadem na životní prostředí. Upcyklace se běžně využívá v umění, zatímco průmyslová upcyklace ve velkém měřítku je zatím vzácná. Na druhou stranu, upcyklace (ačkoli se tak obvykle nenazývá) je běžná také mezi osobami s nízkým příjmem na celém světě, které jsou k nacházení nových využití pro vyřazené předměty nuceni hospodářsky.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us