18
May
2021

Value-based pricing /

Hodnotově orientovaná tvorba cen

Business Term of the Day

Definition

Value-based pricing is a method to determine the price of a product or service based on its value to the consumer.

Example sentence

Given the expected record-breaking heat at the festival, we should use value-based pricing for our ice cream and consider how much people will be willing to pay for our refreshments.

Comment

This method is often used when a brand is highly differentiated and can clearly communicate the benefits it brings to customers. This pricing strategy is most commonly contrasted with cost-plus pricing, which involves setting a price based on cost to the business. Cost-plus pricing typically results in lower prices than those calculated using value-based pricing as the latter focuses more on benefits and quality rather than on cost. The focus on the perceived value to customers means value-based pricing is also more likely to take into account what customers are willing to pay.

Definice

Hodnotově orientovaná tvorba cen je způsob stanovení ceny produktu nebo služby na základě její hodnoty pro spotřebitele.

Příklad použití ve větě

Vzhledem k očekávaným rekordním teplotám na festivalu, bychom měli využít hodnotově orientovanou tvorbu cen a vzít v potaz, kolik peněz budou ochotni zaplatit za naše občerstvení.

Poznámka

Tato metoda se často používá, když je značka vysoce odlišená a může jasně sdělit přínosy, které z ní zákazníkům plynou. Tato cenová strategie se nejčastěji staví do kontrastu s nákladově orientovanou tvorbou cen (termín cost-plus se používá i v češtině), která zahrnuje nastavení ceny na základě nákladů pro podnik. Nákladově orientovaná tvorba cen typicky vede k nižším cenám než hodnotově orientovaná tvorba cen, protože ta se soustředí více na přínosy a kvalitu spíše než na cenu. Zaměření na hodnotu vnímanou zákazníky také znamená, že hodnotově orientovaná tvorba cen také pravděpodobněji vezme v potaz, kolik jsou zákazníci ochotni platit.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us