8
November
2018

Value proposition /

Hodnotová propozice

Business Term of the Day

Definition

A value proposition is a concise summary of benefits to be provided to the customer by a company, brand, product or service.

Example sentence

In accordance with its value proposition that FlashTrans will deliver any parcel to any location in the shortest possible time, the company began introducing state-of-the-art delivery drones.

Comment

A clearly stated value proposition can help a company’s management to focus on its key areas, its marketers to present clearly the company’s and products’ key advantages to prospective customers, and its potential and existing customers to choose the most appropriate products and services. In order to stand out and be useful, a value proposition must be relevant to the target audience, state clearly what customer value the company and/or product provides, and differentiate the brand from its competitors.

Definice

Hodnotová propozice je stručné shrnutí zamýšlených přínosů pro zákazníka společnosti, značku, produkt nebo službu.

Příklad použití ve větě

V souladu se svou hodnotovou propozicí, že společnost FlashTrans doručí jakýkoli balík kamkoli v nejkratším čase, začala společnost zavádět nejmodernější dodací drony.

Poznámka

Jasně formulovaná hodnotová propozice může vedení společnosti soustředit se na její klíčové oblasti, jejím marketérům jasně prezentovat klíčové výhody společnosti a jejích produktů potenciálním zákazníkům, a potenciálním a stávajícím zákazníkům vybrat si nejvhodnější produkty nebo služby. Aby byla hodnotová propozice výrazná a užitečná, musí být relevantní pro cílové publikum, musí jasně stanovit, jakou zákaznickou hodnotu společnost a/nebo produkt poskytuje, a musí značku odlišovat od jejích konkurentů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us