29
November
2022

Values statement /

Formulace hodnot

Business Term of the Day

Definition

A values (or value) statement is a clear and simple declaration of an organization’s core values, guiding principles, beliefs, and company culture.

Example sentence

Companies writing their values statements these days can scarcely neglect to show at least some level of commitment to environmental protection.

Comment

A company’s core values and culture can be indicated either in a separate values statement or be included in a mission statement. In recent years, these types of statements are gaining in popularity, such that, apart from more traditional mission and vision statements, there are now others, like values or purpose statements. What used to be an internal corporate document is now typically shared on the company’s website, thus presenting very publicly its vision and mission and often also its purpose and/or values. These statements can help a corporation to build brand awareness and acquire and retain loyal customers who share and support its values.

Definice

Formulace hodnot je jasné a jednoduché prohlášení organizace ohledně jejích klíčových hodnot, vedoucích principů, přesvědčení a firemní kultury.

Příklad použití ve větě

Firmy, které v dnešní době sepisují formulaci hodnot, sotva mohou opomenout uvedení alespoň nějakých závazků k ochraně prostředí.

Poznámka

Klíčové hodnoty a kultura společnosti můžou být uvedeny v samostatné formulaci hodnot anebo zahrnuty do formulace poslání. V posledních letech získávají tyto druhy formulací na oblibě natolik, že kromě běžnějších formulací poslání a vize se objevují další jako formulace hodnot nebo formulce účelu. Tento dříve interní firemní dokument je nyní běžně sdílený na webových stránkách společnosti, tudíž veřejně prezentuje její vizi a poslání a často i účel a/nebo hodnoty. Tyto formulace mohou pomoci společnosti budovat povědomí o značce a získávat a udržet si věrné zákazníky, kteří sdílejí a podporují hodnoty firmy.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us