23
September
2021

Variable costs /

Variabilní náklady

Business Term of the Day

Definition

Variable costs are costs that change in relation to output volume.

Example sentence

ACME’s budget links the amount spent on variable costs to the level of output in the sales forecast.

Comment

Examples of variable costs include transportation and packaging costs. The opposite of variable costs are fixed costs, which remain the same regardless of output volume and may include, for example, a payment for factory maintenance. A certain portion of variable costs may be part of the overhead which comprises all expenses (both variable and fixed) that cannot be directly attributed to specific goods or services.

Definice

Variabilní náklady jsou takové náklady, které se mění s objemem produkce.

Příklad použití ve větě

Rozpočet společnosti ACME propojuje částku vynaloženou na variabilní náklady s úrovní výstupů v prognózách tržeb.

Poznámka

Také se nazývají proměnlivé náklady. Jejich příkladem mohou být náklady na přepravu nebo balení. Protikladem variabilních nákladů jsou fixní (neboli stálé) náklady, které zůstávají stejné bez ohledu na objem výkonu a mohou zahrnovat například platby za údržbu továrny. Určitá část variabilních nákladů může být součástí režijních nákladů, které tvoří všechny výdaje (jak variabilní tak fixní), které není možné přímo přisoudit určitému zboží nebo službám.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us