9
February
2021

Velocity of money /

Rychlost obratu peněz

Business Term of the Day

Definition

The velocity of money is a measurement of how fast money is used in transactions.

Example sentence

The analyst claimed that the reason inflation has remained low despite central banks’ interventions is that the velocity of money is at its lowest rate since at least 1959.

Comment

Also known as the velocity of circulation or money velocity, this metric is calculated by looking at how often a unit of currency is used within a given period of time, generally through the ratio of an economy’s gross domestic product (GDP) to its average money supply. The resulting figure provides insight into how much money people spend within a given time. A higher number means people are spending more (conducting more transactions with newly produced goods) while a lower number represents increased savings (fewer transactions).

Definice

Rychlost obratu peněz je míra toho, jak rychle se peníze používají v transakcích.

Příklad použití ve větě

Analytička tvrdila, že důvodem, proč inflace zůstává nízká navzdory intervencím centrálních bank, je skutečnost, že rychlost obratu peněz byla na nejnižší úrovni přinejmenším od roku 1959.

Poznámka

Nazývá se také rychlost oběhu peněz, oběžná rychlost peněz nebo transakční rychlost peněz. Tato metrika se vypočítá podle toho, jak často se jednotka měny používá za určitý časový úsek, obecně prostřednictvím poměru hrubého domácího produktu (HDP) dané ekonomiky k její průměrné peněžní zásobě. Výsledná hodnota poskytuje informace o tom, kolik peněz lidé utratí za určité období. Vyšší číslo znamená, že lidé utrácejí více (provádějí více transakcí za nově vytvořené zboží), zatímco nižší počet představuje zvýšené úspory (menší počet transakcí).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us