18
March
2021

Vertical farming /

Vertikální farmaření

Business Term of the Day

Definition

Vertical farming refers to growing plants within a controlled indoor environment in vertically-stacked levels.

Example sentence

Vertical farming is one of the fastest-growing segments in agriculture, attracting more and more investors.

Comment

Vertical farming is now being utilized and tested in a number of countries and sites around the world, as it seems to be a promising way of growing some kinds of crops. Typically based upon hydroponics (soilless growing technology), advantages of such farming include mainly saving on agricultural land and water and the possibility to set up such a farm anywhere, including in big cities. Environmental conditions such as temperature, light, and water are strictly controlled in these farms and optimized to produce best results.  At present this kind of farming is used mainly to produce lettuce and other salad greens, and high productivity is one of the advantages of these farms. Among the biggest challenges on the other hand are high start-up costs and sizable electricity consumption.

Definice

Vertikální farmaření znamená pěstování rostlin v kontrolovaném vnitřním prostředí ve vertikálně uspořádaných patrech.

Příklad použití ve větě

Vertikální farmaření je jedním z nejrychleji rostoucích segmentů zemědělství, který přitahuje čím dál více investorů.

Poznámka

Vertikální farmaření se aktuálně používá a testuje v mnoha zemích a místech světa a zdá se, že jde o slibný způsob pěstování některých rostlin. Typicky využívá hydroponie (technologie pěstování bez hlíny) a výhody takého farmaření zahrnují zejména úspory zemědělské půdy a vody a možnost založení farmy prakticky kdekoliv vč. velkých měst. Podmínky faremního prostředí jako je teplota, světlo a voda jsou přísně kontrolovány a optimalizovány, aby farma produkovala co nejlepší výnosy. V současnosti se tento způsob farmaření používá zejména k pěstování salátů a jiných zelených rostlin a vysoká produktivita je jednou z největších výhod. Na druhé straně, mezi největší výzvy patří vysoká počáteční investice a značná spotřeba elektrické energie. 

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us