19
June
2020

Virtual Desktop Infrastructure /

Virtual Desktop Infrastructure

Business Term of the Day

Definition

Virtual desktop infrastructure, often abbreviated as VDI, is a system in which the desktop applications of a user are stored not on the device itself but typically in the cloud or on one’s own server and therefore may be accessed virtually on various devices upon entering a password.

Example sentence

As our employees work often from home or travel to our clients abroad, we decided that implementing VDI is the best way for enabling them to access the company’s information systems from anywhere.

Comment

VDI, also known as desktop virtualization, is basically a visualization technology enabling the user to access the desktop and its applications even as the operating system is running not on the user’s device itself but it is operating and being managed centrally in the cloud or within the organization’s own data center. Implementing VDI certainly has a number of advantages, including easier central troubleshooting, eliminating risk of data loss when a device is lost, stolen, or breaks down, and savings on hardware and staff costs. On the other hand, when a server does go down, not only a single PC user but everybody can be impacted if an appropriate backup is not in place. Moreover, the costs of providing individual devices and software versus operating a common data center also need to be assessed for any given organization considering to use VDI.

Definice

Virtual desktop infrastructure nebo-li VDI je systém, ve kterém nejsou desktopové aplikace uživatele uloženy v zařízení samotném, ale typicky v cloudu nebo na vlastním serveru, takže k nim lze přistupovat virtuálně z různých zařízeni po zadání hesla.<

Příklad použití ve větě

Protože naši zaměstnanci často pracují z domu nebo cestují za zákazníky do zahraničí, rozhodli jsme se, že implementace VDI bude nejlepší způsob, jak jim umožnit přístup k firemnímu informačnímu systému odkudkoliv.

Poznámka

VDI známá také jako virtualizace desktopu je vlastně vizualizační technologie umožňující uživateli přístup k pracovní ploše a jejím aplikacím, i když operační systém neběží na zařízení uživatele, ale je centrálně řízen a spravován v cloudu nebo vlastním datovém centru organizace. Implementace VDI má mnoho výhod včetně jednoduššího centrálního řešení problémů, eliminace rizika ztráty dat, když se zařízení pokazí nebo ztratí a finanční úsporu na hardwaru a pracovní síle. Na druhé straně spadnutí serveru má dopad na všechny uživatele, nejen na jednoho, pokud není k dispozici dostatečná záloha. Kromě toho, náklady na jednotlivá zařízení a software versus náklady na vytvoření centrálního datového centra musí být odhadnuty individuálně u každé organizace uvažující o VDI.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us