31
March
2020

Virtual power plant /

Virtuální elektrárna

Business Term of the Day

Definition

The term virtual power plant denotes a single control system overseeing a collection of distributed energy resources.

Example sentence

Taking advantage of the EU’s electricity market liberalization and the possibilities offered by modern information and communication technologies, many small-scale electricity producers have begun developing so-called virtual power plants.

Comment

Virtual power plants take advantage of modern information and communication technologies as well as Internet of Things principles to oversee and control real-life power sources. These power sources are typically varied and small scale, including both renewables (e.g., wind turbines, solar panels, small hydro generators) and fossil-based systems (e.g., natural gas-fired generators) and often also energy storage systems. The principle is to aggregate the power generated by each component while giving operating priority at any given point in time to the most efficient or profitable sources. A virtual system has certain advantages in terms of power generation as well as electricity trading and the provision of ancillary services. For example, a virtual plant may be able easily to control its electricity production and thus ramp up quickly to meet peak loads and help to maintain grid stability.

Definice

Termín virtuální elektrárna označuje jednotný řídicí systém, který ovládá soubor decentralizovaných zdrojů energie.

Příklad použití ve větě

Mnozí malí výrobci elektrické energie využili liberalizace evropského trhu s elektřinou a možností, které nabízejí moderní informační a komunikační technologie, a začali rozvíjet tzv. virtuální elektrárny.

Poznámka

Virtuální elektrárny využívají moderních informačních a komunikačních technologií a principů internetu věcí k řízení a kontrole reálných zdrojů elektrické energie. Tyto zdroje energie jsou typicky decentralizované a malé a obsahují jak obnovitelné systémy (např. větrné turbíny, solární panely, malé vodní zdroje), tak neobnovitelné systémy (např. plynové elektrárny) a často také skladovací systémy. Principem je agregace elektrické energie generované různými složkami virtuální elektrárny, přičemž operační prioritu má vždy ten zdroj, který v daném čase generuje elektřinu nejefektivněji nebo nejvýhodněji. Virtuální systémy mají určité výhody, co se týče výroby elektrické energie, obchodování s elektřinou elektřiny i poskytování podpůrných služeb. U virtuální elektrárny lze například jednodušeji řídit produkci elektrické energie a tím pádem ji i rychle navýšit, aby uspokojila poptávku ve špičkách a pomohla tak udržet stabilitu sítě.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us