15
September
2022

Vulture capitalist /

Mrchožrout

Business Term of the Day

Definition

Vulture capitalists are investors who invest in distressed companies in hopes that their recovery or liquidation will bring them gains.

Example sentence

Although the founders of Betrand&Earnest were initially pleased that the vulture capitalist saved their firm from bankruptcy, they were dismayed when he took over a controlling share and began planning to sell off company assets.

Comment

Investments in such failing companies come with relatively high risks but potentially high returns, as well. The term vulture capitalist is also used derogatorily for venture capitalists who take control of a startup away from the founders in order to extract short-term profits.

Definice

Mrchožrouti jsou investoři, kteří investují do společností v obtížné situaci v naději, že jejich zotavení nebo likvidace jim přinese zisk.

Příklad použití ve větě

Ačkoli byli zakladatelé společnosti Betrand&Earnest nejprve rádi, že mrchožrout jejich firmu zachránil před bankrotem, zděsili se, když převzal řídící podíl a začal plánovat odprodej aktiv společnosti.

Poznámka

Investice do takových selhávajících společností jsou relativně vysoce rizikové, ale také potenciálně vysoce ziskové. Termín mrchožrout se používá také hanlivě pro venture kapitalisty, kteří uzmou ovládání startupu od zakladatelů, aby vyždímali krátkodobé zisky.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us