28
February
2019

Webinar /

Webinář

Business Term of the Day

Definition

A webinar is a live video conference or seminar transmitted and conducted over the web.

Example sentence

I had to leave the party early because I had a webinar about our customer management system scheduled for the next morning.

Comment

The word webinar is a portmanteau of “web” and “seminar”. It combines the interactivity of a face-to-face session with the large reach of an online recording. Webinars are commonly used for educational purposes and in business settings to address specialized subject areas. Because a webinar is conducted over the internet, the host conducting the webinar may be in one location while the participants (numbering just one or two or even in the hundreds or thousands) anywhere in the world.

Definice

Webinář je živá videokonference neboli seminář přenášený a vedený přes web.

Příklad použití ve větě

Musela jsem z večírku odejít dřív, protože jsem měla na další ráno naplánován webinář o našem systému pro správu zákazníků.

Poznámka

Slovo webinář je složenina slov „web“ a „seminar“. Kombinuje interaktivitu setkání tváří v tvář s velkým dosahem online nahrávky. Webináře se běžně používají pro vzdělávací účely a v prostředí businessu pro řešení specializovaných oblastí. Protože webináře se vedou přes internet, pořádající hostitel může být v jedné lokaci, zatímco účastníci (od jednoho nebo dvou až po stovky nebo tisíce) kdekoli ve světě.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us