31
May
2021

Wet lease /

Wet lease

Business Term of the Day

Definition

A wet lease is a type of aircraft lease whereby the subject of lease is an aircraft with crew and the lessor pays for hours in operation.

Example sentence

Fly-by-Light Airlines regularly use wet lease to procure aircraft in the peak season when its own airplanes cannot cover all the planned flights.

Comment

Wet lease means that in addition to the airplane itself the lessor provides also crew, maintenance, and necessary operating insurance. On the other hand, the lessee typically pays for direct operating costs such as airport fees or fuel. There are many different reasons why airlines wet lease aircraft, but among the most common are unexpected (or scheduled) maintenance of their own airplanes, a need to operate more airplanes in the peak season, or to try out new routes.

Definice

Wet lease je typem pronájmu letadla, při kterém je předmětem pronájmu letadlo i s posádkou a pronajímatel platí za hodiny provozu.

Příklad použití ve větě

Aerolinky Fly-by-Light pravidelně využívají wet lease, aby si obstaraly letadla během vrcholu sezony, kdy jejich vlastní letadla nemohou pokrýt všechny plánované lety.

Poznámka

Wet lease znamená, že kromě letadla samotného, pronajímatel poskytne také posádku, údržbu a potřebné provozní pojištění. Na druhé straně, nájemce obvykle platí přímé provozní náklady jako jsou letištní poplatky nebo palivo. Je mnoho různých důvodů, proč si aerolinky najímají letadla způsobem nazývaným „wet lease“, k nejčastějším patří nečekaná (nebo i naplánovaná) údržba vlastních letadel, potřeba provozovat více letadel během vrcholu sezony nebo testování nových tras.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us