2
February
2018

Whistle-blower /

Whistleblower

Business Term of the Day

Definition

A whistle-blower is a person who reports illegal or unethical activity occurring within an organization.

Example sentence

Thanks to a tipoff from an anonymous whistle-blower, RoboTech Inc.’s secret and unethical research on autonomous weapons came under public scrutiny.

Comment

A whistle-blower can be internal or external to the given organization and, likewise, may report the activity in question either internally or externally. In case of the former, the activity is likely taking place without the knowledge of higher-level management, to whom the whistle-blower would therefore most likely report the situation. In the latter case, the illegal and/or unethical activity is more likely an endemic problem within the organization and thus government authorities, media organizations or law enforcement may be contacted instead. Given the precarious situation of a whistle-blower, in many jurisdictions there are laws for their protection as well as organizations offering support. In the U.S., for example, such organizations include the Occupational Safety and Health Administration (OSHA), which is concerned primarily with safety and environmental violations, and the Securities and Exchange Commission (SEC), which handles illegal financial activities. A famous case of whistle-blowing in the U.S. is that of Frank Serpico, a former police officer in the NYPD who uncovered widespread corruption in the police force and was the inspiration for the acclaimed homonymous film Serpico.

Definice

Whistleblower je osoba, která nahlásí ilegální nebo neetickou činnost, ke které dochází v určité organizaci.

Příklad použití ve větě

Díky tipu anonymního whistleblowera se tajný a neetický výzkum autonomních zbraní společnosti RoboTech Inc. dostal pod veřejnou kontrolu.

Poznámka

Whistleblower může být uvnitř nebo vně dané organizace a stejně tak může danou činnost nahlašovat interně nebo externě. V prvním případě se tato činnost pravděpodobně odehrává bez vědomí vyššího vedení, jemuž whistleblower situaci pravděpodobně nahlašuje. Ve druhém případě bývá ilegální a/nebo neetická činnost pravděpodobněji endemickým problémem organizace a proto mohou být kontaktovány místo toho státní orgány, mediální organizace nebo výkonnou moc. Vzhledem k riskantní pozici whistleblowera má mnoho jurisdikcí zákony pro jejich ochranu a také organizací, které jim nabízejí pomoc. Například ve Spojených státech Správa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OSHA), která se zabývá především porušeními bezpečnosti a ochrany životního prostředí, a Komise pro cenné papíry a burzu (SEC), která řeší ilegální finanční činnost. Slavný případ whistleblowingu v USA byl případ bývalého policisty v New Yorku jménem Frank Serpico, který odhalil rozsáhlou korupci policie a který inspiroval oceňovaný film Serpico.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us