1
August
2018

White-collar worker /

Bílý límeček

Business Term of the Day

Definition

White-collar workers are employees whose jobs consist of intellectual labor for which they are paid a monthly salary.

Example sentence

The analyst pointed out that the proportion of white-collar workers is much higher in ProTip than at similar companies within the same sector.

Comment

The term originates from the white dress shirts administrative employees have traditionally worn in Western countries. White-collar workers can be contrasted with blue-collar workers – employees who primarily perform manual labor and are typically paid an hourly wage. The term is also used as part of the expression white-collar crime, which refers to financial and nonviolent crimes these workers sometimes commit, such as fraud, bribery, insider trading, running Ponzi schemes, and money laundering.

Definice

Jako bílý límeček se označují pracovníci, jejichž práce je intelektuální a za kterou dostávají měsíční plat.

Příklad použití ve větě

Analytik poukázal na to, že podíl bílých límečků je ve společnosti ProTip mnohem vyšší než v podobných společnostech ve stejném sektoru.

Poznámka

Tento termín pochází z bílých oblekových košil, které administrativní pracovníci tradičně nosili v západních zemích. Bílé límečky lze postavit oproti modrým límečkům – zaměstnancům, kteří vykonávají primárně manuální práci a typicky jsou placeni od hodiny. Tento termín se také používá jako součást výrazu zločin bílých límečků, který označuje finanční a nenásilné zločiny, které tito pracovníci někdy páchají, jako jsou podvod, úplatky, obchodování zasvěcených osob, provozování Ponziho schémat, a praní špinavých peněz.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us