10
August
2021

White knight /

Bílý rytíř

Business Term of the Day

Definition

A white knight is an entity which prevents a hostile takeover by acquiring the target company instead of the original suitor and which is perceived favorably by the target company’s representatives.

Example sentence

Wayne Enterprises offered us to act as a white knight in the takeover attempt by LexCorp but we should seriously examine whether the two potential buyers are actually acting in concert.

Comment

The colors reflect the opinion of the target company’s management. A white knight typically offers better conditions to the target company of a hostile takeover attempt than does the corporate raider (termed the black knight). In the same pattern, there is also the gray knight (bidder which is preferable to the black knight but less preferable to the white knight) and the white squire (a friendly bidder offering to buy a minority share of the target company). A company which first presents itself as a hostile bidder and subsequently changes its behavior to favorable can be called a yellow knight.

Definice

Bílý rytíř je osoba, která zabrání nepřátelskému převzetí akvizicí cílové společnosti namísto původního zájemce a je příznivě vnímána představiteli cílové společnosti.

Příklad použití ve větě

Wayne Enterprises nám nabídl, že bude v pokusu společnosti LexCorp o převzetí jednat jako bílý rytíř, ale měli bychom vážně prozkoumat, jestli tito dva případní kupci ve skutečnosti nejednají ve shodě.

Poznámka

Barva odráží názor managementu cílové společnosti. Bílý rytíř typicky nabízí společnosti, která je cílem pokusu o nepřátelské převzetí, lepší podmínky než korporátní nájezdník (označovaný jako černý rytíř). Podle stejného vzoru existuje také šedý rytíř (kupec, který je přijatelnější než černý rytíř, ale méně přijatelný než bílý rytíř) a bílé páže (přátelský kupec, který nabízí koupi menšinového podílu cílové společnosti). Společnost, která se nejprve prezentuje jako nepřátelský kupující a následně změní chování na přátelské, se může označovat jako žlutý rytíř.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us