4
February
2022

White label /

White label

Business Term of the Day

Definition

A white-label product or service refers to one that a manufacturer or supplier produces not under its own brand but rather for the brand of the firm selling that product or service to the end consumer.

Example sentence

Our company sells a range of high-quality white-label foods to supermarkets that can be purchased under the TESCO Finest brand, among others.

Comment

From everyday shopping, we all know a great many various products that are labelled with the brand of a particular store, such as TESCO, Albert, or Lidl. Some of these are white-label products, others are private-label products. There is a slight difference between the two consisting in the fact that white-label products are ready-made products offered to be sold under any brand. Private-label products, on the other hand, are manufactured according to precise specifications as to their content, design, and other features. White labels do not relate only to groceries, toiletries, or clothing, of course. Quite common is white labelling of software services, whereby a company hires professionals from another company to deliver a piece of software or service that is outside its specialization and then sells the software of service as its own product.

Definice

Tzv. white-label výrobek nebo služba je takový výrobek nebo služba, kterou výrobce nebo dodavatel nevyrábí pod svou značkou, ale pod značkou firmy, která daný výrobek nebo službu prodává koncovému zákazníkovi.

Příklad použití ve větě

Naše společnost prodává supermarketům řadu vysoce kvalitních white-label potravin, které lze zakoupit mimo jiné i pod značkou TESCO Finest.0000

Poznámka

Z každodenního nakupování známe celou řadu různých výrobků, které jsou označeny značkou konkrétního obchodu, jako je TESCO, Albert nebo Lidl. Některé z nich jsou tzv. white-label výrobky, u jiných se jedná o produkty privátních značek. Mezi těmito dvěma je drobný rozdíl spočívající v tom, že white-label produkty jsou předem připravené hotové výrobky, které lze označit libovolnou značkou. Produkty privátních značek jsou naproti tomu vyráběny podle přesných specifikací prodejce, pokud jde o jejich složení, design a další vlastnosti. White labels se samozřejmě netýkají pouze potravin, toaletních potřeb nebo oblečení. Poměrně běžný je white labelling softwarových služeb, kdy si dodavatel najme odborníky z jiné firmy, aby dodali část softwaru nebo službu, na kterou se nespecializuje, a poté ji prodává jako svůj vlastní produkt.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us