12
July
2018

White paper /

Bílá kniha

Business Term of the Day

Definition

A white paper is a formal report that succinctly presents a certain issue and may offer a potential plan of action.

Example sentence

GoldBank’s investment manager admitted it was EyeTee’s white paper on cybersecurity that convinced him to consider investing into the start-up.

Comment

White papers were initially used in politics, but now they are commonly used in the business-to-business (B2B) area for content marketing purposes. A white paper may present current research and its possible implications, introduce a new product, or demonstrate expertise of the company or author. A more extensive text may be termed a blue book.

Definice

Bílá kniha je formální zpráva, která stručně prezentuje konkrétní problém a může nabídnout potenciální plán činnosti.

Příklad použití ve větě

Investiční manažer společnosti GoldBank přiznal, že k tomu, aby zvážil investování do společnosti EyeTee, jej přiměla bílá kniha o kybernetické bezpečnosti, kterou tento start-up vydal.

Poznámka

Bílé knihy se zpočátku používaly v politice, ale dnes se běžně používají v oblasti Business-to-business (B2B) pro účely obsahového marketingu. Bílá kniha může prezentovat aktuální výzkum a jeho možné dopady, představit nový produkt, nebo demonstrovat odbornost společnosti nebo svého autora. Rozsáhlejší takový text se může nazývat modrá kniha.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us