7
March
2022

Wide moat /

Široký příkop

Business Term of the Day

Definition

Wide moat or (wide) economic moat refers to an important competitive advantage that in the long-term can secure a significant market share for a company.

Example sentence

Investors trying to imitate the strategies of Warren Buffet are often buying stocks of companies with so-called wide moats.

Comment

A term invented by Warren Buffet and a figurative expression (as it is a reference to a moat in front of a castle protecting the castle from being conquered by enemies), it is used to describe a distinct and sustainable competitive advantage that a company has over its competitors. This kind of advantage is difficult to imitate and may stem from things such as the size of the company and its negotiating power; ownership of important patents, licenses, or popular brands; offering a product (such as specialized software) that is very expensive or time-consuming to switch away from; or a natural monopoly or near-monopoly status (utility companies, for instance, within their service areas). Popular online businesses such as eBay or Google certainly have wide moats. A wide moat can enable the company to achieve above-average profits over a long period of time.

Definice

Wide moat nebo-li „široký (ekonomický) příkop“ označuje významnou konkurenční výhodu, která může firmě dlouhodobě zajistit významný podíl na trhu.

Příklad použití ve větě

Investoři, kteří se snaží napodobit strategie Warrena Buffeta, často nakupují akcie firem, které mají takzvaně široký příkop.

Poznámka

Termín vynalezený Warrenem Buffetem je obrazným vyjádřením (odkaz na příkop před hradem, který chrání hrad před dobytím nepřáteli) používaným k popisu výrazné a trvalé konkurenční výhody, kterou má firma oproti svým konkurentům. Tento druh výhody je obtížně napodobitelný a může vyplývat např. z velikosti společnosti a její vyjednávací síly, z vlastnictví důležitých patentů, licencí nebo populárních značek, z nabídky produktu (např. specializovaného softwaru), jehož změna je velmi nákladná nebo časově náročná, nebo z toho, že má přirozený monopolní nebo téměř monopolní status (např. společnosti poskytující veřejné služby – elektřinu, vodu). Také populární online firmy, jako je eBay nebo Google, mají jistě široký příkop. Wide moat umožňuje společnostem dlouhodobě dosahovat nadprůměrných zisků.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us