17
December
2019

Window dressing /

Přikrašlování skutečnosti

Business Term of the Day

Definition

Window dressing refers to actions that make superficial improvements without accomplishing any fundamental changes, creating a falsely positive impression.

Example sentence

Investors have complained that the portfolio managers at ACME are just using window dressing to try to hide diminishing returns.

Comment

The term originates from merchandise displayed in the windows of retail stores to attract customers. It is frequently used to describe actions taken by investment managers immediately before the close of a fiscal year or quarter, such as purchasing stocks that had been performing strongly so that the fund appears to have been holding well-performing stocks for a long period. Similar examples can be seen in accounting, such as delaying payment until after the close of a fiscal year so as to report a positive cash balance. Similar terms include cosmetic changes and, for unsuccessful attempts at hiding problems, putting lipstick on a pig.

Definice

Jako přikrašlování skutečnosti se označují činnosti, které dělají povrchní vylepšení, aniž by dosáhly zásadních změn, a vytvářejí tak mylně pozitivní dojem.

Příklad použití ve větě

Investoři si stěžovali, že správci portfolia ve společnosti ACME jen přikrašlují skutečnost v rámci snahy skrýt klesající výnosy.

Poznámka

ermín v angličtině původně označoval zboží vystavené ve výlohách obchodů, aby přilákalo zákazníky. Často se používá jako označení činností, kterou provádějí investiční manažeři těsně před koncem účetního období nebo čtvrtletí, například nákup akcií, které byly hodně výdělečné, aby to vypadalo, že fond už dlouho drží vysoce ziskové akcie. Podobné případy lze najít i v účetnictví, například pozdržení platby až po konci účetního období, aby bylo možné vykázat kladný stav hotovosti. Obdobně se v češtině používají také termíny kosmetické úpravy, malování na růžovo, povrchová úprava nebo fasáda.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us