3
November
2016

Winner’s curse /

Prokletí vítěze

Business Term of the Day

Definition

Winner’s curse is a phenomenon commonly occurring in an auction whereby the winning bid tends to exceed the intrinsic value of the auctioned item.

Example sentence

Eager to expand its exploration portfolio, ACME Oil made several high bids in various drilling rights auctions and was thus burdened by the winner’s curse.

Comment

The term was originally used in the offshore oil industry in relation to auctions for drilling rights. These days, it may be applied to any common value auction in which the bidders have incomplete information. Other such auctions include spectrum auctions for mobile networks, initial public offerings, and pay-per-click online advertising. The winner may be cursed in one of two ways: by an absolute loss due to the bid exceeding the asset’s value or by a relative loss due to the asset’s value being lower than expected but still resulting in a net gain.

Definice

Prokletí vítěze je jev, který se často vyskytuje u aukcí, kdy má vítězná nabídka tendenci přesáhnout vnitřní hodnotu dražené položky.

Příklad použití ve větě

Společnost ACME Oil, dychtící po rozšíření svého průzkumného portfolia, podala několik vysokých nabídek na různých aukcích těžebních práv, a byla proto zatížena prokletím vítěze.

Poznámka

Tento termín se původně používal v odvětví těžby ropy na moři v souvislosti s aukcemi těžebních práv. Dnes se může použít na jakoukoli aukci se společnou hodnotou, kde dražitelé mají nedokonalé informace. Další takové aukce zahrnují dražby spektra pro mobilní sítě, primární emise akcií a onlinové reklamy s platbou za kliknutí. Vítěz může být „proklet“ jedním ze dvou způsobů: buď absolutní ztrátou pokud nabídka přesáhne hodnotu aktiva, nebo relativní ztrátou pokud je hodnota aktiva menší, než se očekávalo, ale stále je výsledkem čistý zisk.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us