28
April
2022

Withholding tax /

Srážková daň

Business Term of the Day

Definition

Withholding tax is a tax payment deducted from income directly at the source rather than collected retroactively.

Example sentence

Although Shady Ltd. previously paid its employees cash-in-hand to avoid paying withholding tax, after the employees realized such practice reduced their future pensions they persuaded the owner to start paying on the books.

Comment

Such tax payment may also be referred to as retention tax, tax withholding, or simply withholding. In most countries, withholding tax is used to collect income tax from employees automatically and thereby prevent tax evasion. Typically, the employer pays the amount due for taxes to the state before paying out the rest of the salary to the employee. At the end of the tax period, the collected amount may then be compared to the actual amount the employee should pay according to the filed tax return. If the difference is positive, overpayment has occurred and the balance is paid back to the employee by the state. If negative, the employee must pay the remaining balance to the state. Some businesses try to avoid paying withholding taxes through such practices as pyramiding (not paying tax and declaring bankruptcy to evade payment), paying all or part of employees’ wages in cash, or falsifying payroll tax returns. Withholding tax may also be applied to other sources of income, such as dividends and interest paid to deposit-, bond- or stockholders, and particularly in the cases of nonresidents of the respective country in which the income was earned.

Definice

Srážková daň je daňová platba odečtená z příjmu přímo u zdroje, namísto zpětného výběru.

Příklad použití ve větě

Ačkoli společnost Shady Ltd. předtím platila svým zaměstnancům jen v hotovosti, aby se vyhnula povinnosti platit za ně srážkové daně, poté, co zaměstnanci zjistili, že jim to snížilo budoucí důchody, přesvědčili majitele, aby přestal platit načerno.

Poznámka

Ve většině zemí se srážková daň využívá k automatickému výběru daní z příjmu od zaměstnanců a tím brání daňovým únikům. Zaměstnavatel typicky platí částku splatnou za daně státu předtím, než vyplatí zbytek platu zaměstnanci. Na konci daňového období pak taková nasčítaná částka může být porovnána se skutečnou částkou, kterou má takový zaměstnanec zaplatit podle podaného daňového přiznání. Pokud je zůstatek kladný, došlo k přeplatku, který stát vyplatí zpět zaměstnanci. Když je záporný, zaměstnanec musí doplatit zbývající nedoplatek státu. Některé podniky se pokouší vyhnout placení srážkových daní pomocí různých praktik, jako například tzv. pyramiding (neplacení daně a vyhlášení bankrotu za účelem neplacení), placení celých platů zaměstnanců nebo jen jejich části v hotovosti, nebo falšování daňových přiznání. Srážkovou daň lze použít také na další zdroje příjmů, například dividendy a úroky placené držitelům vkladů, dluhopisů nebo akcií, a především v případě osob, které nemají bydliště v zemi, ve které byl příjem vydělán.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us