19
July
2019

Work-breakdown structure /

Hierarchická struktura prací

Business Term of the Day

Definition

Work-breakdown structure is a hierarchical breakdown of deliverables necessary to complete a project.

Example sentence

Having learned from the debacle that was the last project, our project manager finally took the time to create a formal work-breakdown structure before work actually started.

Comment

Work-breakdown structure (WBS) is a tool for project management, particularly useful for medium-sized and large projects. WBS involves identifying the high-level components of the project, product, or service in question, determining which deliverables need to be completed in order to produce those components, then defining what is necessary to finalize the result. Ideally, the work-breakdown structure follows the 100% rule, which states that a WBS should include 100% of the work necessary to complete the project. This means it should neither omit any necessary work nor include any work outside the scope of the project. A WBS is also used as a basis for project scheduling and cost analysis, but it should not itself include those details.

Definice

Hierarchická struktura prací je rozpis výstupů nezbytných pro dokončení projektu.

Příklad použití ve větě

Náš projektový manažer se konečně poučil z debaklu během posledního projektu a vyhradil si čas na to, aby připravil formální hierarchickou strukturu prací předtím, než započne samotná práce.

Poznámka

Hierarchická struktura prací (i v češtině zkracovaná jako WBS) je nástrojem řízení projektů, která je užitečná především pro středně velké a velké projekty. WBS zahrnuje identifikování základních vysokoúrovňových složek daného projektu, produktu nebo služby, stanovení výstupů, které je nutné dokončit, aby byly tyto složky vytvořeny, a následné definování toho, co je nutné pro dokončení výsledku. V ideálním případě by měla hierarchická struktura prací plnit pravidlo 100 %, podle nějž by WBS měla zahrnovat 100 % prací nutných pro dokončení projektu. To znamená, že by neměla opomenout žádnou nutnou práci, ani zahrnovat práci mimo měřítko projektu. WBS se také používají jako základ pro rozvrhování a nákladovou analýzu projektu, ale neměly by tyto detaily samy obsahovat.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us