14
January
2019

Work in process /

Nedokončená výroba

Business Term of the Day

Definition

Work in process is that part of a manufacturing company’s inventory consisting of unfinished items within the production process that are either awaiting completion or currently being manufactured.

Example sentence

Voltic has improved controls and adjusted its work-in-process limits to ensure that the company’s manufacturing operations run at maximum efficiency.

Comment

Because items within work in process (also termed “work in progress” and referred to as WIP) constitute sunk costs and require resources (such as storage space and maintenance) while generating no value, many companies strive to decrease WIP in order to boost efficiency. Just-in-time and lean-manufacturing production strategies have been devised with the aims of minimizing inventories of input materials, WIP, and finished goods and enhancing  return on investment. The term work in process is also used informally in reference to unfinished items of any sort, such as documents, strategic plans, product mockups, even managers or other employees early in their careers.

Definice

Nedokončená výroba je součástí inventáře výrobní společnosti, obsahující rozpracované položky ve výrobním procesu, které buď čekají na dokončení, nebo se právě vyrábí.

Příklad použití ve větě

Společnost Voltic zlepšila kontroly a upravila limity nedokončené výroby, aby zajistila maximální efektivitu svých výrobních procesů.

Poznámka

Jelikož nedokončené položky představují utopené náklady a vyžadují zdroje (jako skladovací prostory a údržbu), a zároveň nevytváří žádnou hodnotu, mnoho společností usiluje o snížení nedokončené výroby pro následné zvýšení efektivity. Výrobní strategie just-in-time a štíhlá výroba byly vytvořeny s cílem minimalizace zásob vstupních materiálů, nedokončených položek a dokončených výrobků a zvýšení návratností investic. Termín WIP se také používá neformálně pro označení jakýchkoli položek, na kterých se ještě pracuje, jako dokumentů, strategických plánů, maket produktů, nebo dokonce manažerů nebo dalších zaměstnanců na počátku kariéry.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us