7
April
2020

Work–life balance /

Work–life balance

Business Term of the Day

Definition

Work–life balance is a concept assuming there exists an ideal equilibrium between professional and personal life that an individual can and should try to achieve.

Example sentence

Realizing that it is impossible to achieve a real work–life balance in the role as CEO of the company, I decided to take on a less demanding role and have more time for hobbies and family.

Comment

The term work–life balance is a theoretical concept referring to a state when an individual devotes the right amounts of time to both professional and personal life. What constitutes the right amount of time spent in each aspect of life may differ from person to person and also can change over time. It usually depends on such conditions as whether a person is single or has a partner and/or children, if he or she is at the beginning of his or her career or close to retirement age, and of course on personal preferences. It also varies according to what people are aiming to achieve, what makes them happy, and what makes them feel that they are living their lives to the fullest.

Definice

Work–life balance je koncept, který předpokládá existenci ideální rovnováhy mezi profesním a osobním životem, které jednotlivec může a měl by se pokusit dosáhnout.

Příklad použití ve větě

Když jsem zjistil, že v roli generálního ředitele společnosti není možné dosáhnout skutečného work–life balance, rozhodl jsem se vzít méně náročnou pozici a věnovat více času koníčkům a rodině.

Poznámka

Termín work–life balance, který by mohl být do češtiny přeložen jako rovnováha mezi osobním a pracovním životem, je teoretickým konceptem, který odkazuje na stav, kdy jednotlivec věnuje správné množství času profesnímu i osobnímu životu. Co je tím správným množstvím času, který má být věnován každému z těchto aspektů života se může osobu od osoby lišit a může se to také měnit v průběhu života. Obvykle záleží na takových věcech jako to, zda je člověk svobodný nebo má partnera a/nebo děti, nebo zda je na počátku své kariéry nebo se blíží důchodovému věku a samozřejmě na osobních preferencích. Liší se to také podle toho, čeho chtějí lidé dosáhnout, co je dělá šťastnými a co pro ně znamená žít naplněný život.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us