16
January
2020

Working poor /

Chudí pracující

Business Term of the Day

Definition

The working poor are employed people with incomes below a given poverty threshold.

Example sentence

Advocates have launched an ad campaign to try to get members of the working poor to sign up for the new tax credits aimed at raising them out of poverty.

Comment

The term can cover individual people as well as households. There are several issues related to defining the working poor, especially regarding the definition of “employed” and selecting an appropriate poverty line (usually relative to the cost of living in a country). The US defines the working poor as people who spend at least 27 weeks in a given year in the workforce (working or looking for work) but have incomes below the official US poverty level. In Europe, they are defined as people employed for at least 7 months of a given year and having incomes that are less than 60% of the respective national median. As of 2014, the Czech Republic had the lowest proportion of working poor of all EU countries.

Definice

Termín chudí pracující označuje zaměstnané lidi s příjmy pod danou hranicí chudoby.

Příklad použití ve větě

Aktivisté zahájili reklamní kampaň, aby se chudí pracující přihlásili k novým daňovým odpočtům zaměřených na vymanění se z chudoby.

Poznámka

Tento termín může zahrnovat jak jednotlivce, tak domácnosti. S definicí chudých pracujících je spojeno několik problémů, obzvláště s definicí zaměstnanosti a volbou správné hranice chudoby (obvykle se vztahuje k životním nákladům v dané zemi). USA definují chudé pracující jako lidi, kteří strávili nejméně 27 týdnů v daném roce v pracovní síle (prací nebo hledáním zaměstnání), ale mají příjem pod oficiální hranicí chudoby USA. V Evropě se definují jako ti, kdo pracovali nejméně 7 měsíců v daném roce a mají příjem pod 60 % daného státního mediánu. Podle údajů z roku 2014 měla ČR nejmenší podíl chudých pracujících ze všech zemí EU. Používá se také termín chudí zaměstnaní.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us