15
December
2020

Workplace diversity /

Diverzita na pracovišti

Business Term of the Day

Definition

Workplace diversity refers to the varied backgrounds, characteristics, and experiences of the people in an organization.

Example sentence

With employees from five continents, ACME prides itself on having a history of strong workplace diversity.

Comment

Workplace diversity comprises such characteristics as race, gender, ethnicity, age, sexual orientation, physical ability, religious belief, cognitive style, experience, organizational function, and education. Not only is it illegal to discriminate against employees or job applicants for any of these characteristics, but having a diverse workplace may also bring advantages such as a larger set of talents, perspectives, and voices to inform the company. Exposure to such various viewpoints can also help prevent groupthink and create opportunities for innovation.

Definice

Diverzita na pracovišti označuje rozdílné pozadí, vlastnosti a zkušenosti lidí v organizaci.

Příklad použití ve větě

Se zaměstnanci z pěti kontinentů je společnost ACME hrdá na to, že má dlouhou historii diverzity na pracovišti.

Poznámka

Diverzita (neboli rozmanitost) na pracovišti zahrnuje vlastnosti jako rasu, gender, etnicitu, věk, sexuální orientaci, tělesné schopnosti, víru, kognitivní styl, zkušenosti, funkce v organizaci a vzdělání. Diskriminovat zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání je nejen ilegální, ale rozmanité pracoviště může také přinést výhody jako například větší soubor talentů, pohledů a názorů pro lepší informovanost společnosti. Expozice těmto rozdílným náhledům může také pomáhat bránit syndromu skupinového myšlení a vytvářet příležitosti pro inovace.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us