30
January
2018

Yankee bond /

Yankee dluhopis

Business Term of the Day

Definition

A Yankee bond is a bond traded in the United States and denominated in U.S. dollars but issued by a foreign entity.

Example sentence

Needing to raise capital for its planned expansion but facing less than favorable conditions at home, Poslední Hranice s.r.o. decided to issue Yankee bonds in order to tap into the U.S. market.

Comment

A company may decide to issue Yankee bonds especially when conditions in its own country are unsuitable or less favorable for a bond issue. Such conditions include interest rate levels, market size and regulatory requirements. Being relatively large and liquid, the U.S. bond market is appealing to foreign entities, and even more so if interest rates there are lower relative to those in the issuer’s home country. On the other hand, Yankee bond issuers must be approved before they are allowed to issue their bonds. For example, the issuer has to be evaluated by a credit rating agency and must register the bond issue with the Securities and Exchange Commission. Thus, it may take longer to complete the bond issue, but, under the right circumstances, it may be worth the extra effort. Similarly, a reverse Yankee bond is one issued by an American entity in a foreign market, most commonly Europe.

Definice

Yankee dluhopis je dluhopis, který je obchodovaný ve Spojených státech a denominovaný v amerických dolarech ale vydaný zahraniční osobou.

Příklad použití ve větě

Jelikož společnost Poslední Hranice s.r.o. potřebovala získat kapitál pro svou plánovanou expanzi, ale doma čelila nepříznivým podmínkám, rozhodla se vydat Yankee dluhopisy a tím využít amerického trhu.

Poznámka

Společnost se může rozhodnout vydat Yankee dluhopisy, především když jsou podmínky v její domovské zemi nevhodné nebo méně vhodné pro vydání dluhopisů. Tyto podmínky mohou zahrnovat výši úrokových sazeb, velikost trhu nebo regulatorní požadavky. Jelikož je americký dluhopisový trh relativně velký a likvidní, je pro zahraniční osoby lákavý – a to ještě více, pokud jsou tamní úrokové sazby nižší než v domovské zemi emitenta.  Na druhou stranu emitenti Yankee dluhopisů musí před emisí těchto dluhopisů projít schválením. Emitenta například musí posoudit kreditní ratingová agentura a emisi registrovat Komise pro cenné papíry a burzu.  Ačkoli dokončení emise dluhopisů může trvat déle, za správných okolností se toto úsilí navíc může vyplatit.  Obdobně, reverzní Yankee bond je dluhopis vydaný americkou osobou na zahraničním trhu, většinou v Evropě.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us