29
December
2020

Zero cash date /

Zero cash date

Business Term of the Day

Definition

A company’s zero cash date is the time at which it will run out of money if it continues its current spending trend.

Example sentence

Although at the moment our zero cash date is only three months away, I’m confident that will change once our marketing campaign starts and we begin to see some sales.

Comment

The date can be calculated by looking at how fast the company is spending money above its revenues (its burn rate) and how much money it has remaining. It can be postponed by increasing revenue (generating sales), decreasing expenses (e.g., letting employees go), or increasing capital (securing additional financing). It is an especially common metric for startups, which at the start of their existence tend to have few sales and so are at high risk of running out of money and failing (a period known as the valley of death).

Definice

Termín „zero cash date“ označuje datum, kdy společnosti dojdou peníze, pokud bude pokračovat v současném trendu utrácení.

Příklad použití ve větě

Přestože je naše zero cash date momentálně jen za tři měsíce, věřím, že se to změní, jakmile zahájíme naši marketingovou kampaň a začneme zaznamenávat nějaké prodeje.

Poznámka

Toto datum je možné stanovit pomocí toho, jak rychle společnost utrácí peníze nad výši svých tržeb (tj. její burn rate) a kolik peněz jí zbývá. Je možné je oddálit zvýšením příjmů (generováním prodejů), snižováním nákladů (např. propouštěním zaměstnanců) nebo zvýšením kapitálu (zajištěním dalšího financování). Je to obzvláště běžná metrika pro startupy, které na začátku své existence obvykle mají jen málo prodejů, takže mají vysoké riziko, že jim dojdou peníze a selžou (toto období se nazývá údolí smrti).

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us