23
March
2020

Zero hunger /

Konec hladu

Business Term of the Day

Definition

Zero hunger is one of the so-called UN Sustainable Development Goals (SDGs), and its aim is to change the way the production and distribution of food operate so that hunger and undernourishment can be eliminated.

Example sentence

Zero hunger is the short-form name for SDG 2, which is “End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture.”

Comment

Agriculture is still the largest employer in the world, and it is necessary to think how it can be effectively used to feed the growing world population. In poor countries where agriculture is still the main source of food and family income, the results of climate change and rapid environmental degradation are experienced very severely. The aims associated with this SDG include to support small farmers through access to resources and knowledge, promote sustainable production, and reduce food waste. These steps and others should contribute to the overall goal of ending hunger by 2030.

Definice

Konec hladu je jeden z tzv. Cílů udržitelného rozvoje OSN, jehož záměrem je změnit způsob, jakým funguje produkce a distribuce potravin tak, aby byl vymýcen hlad a podvýživa.

Příklad použití ve větě

Konec hladu je zkratka pro druhý cíl udržitelného rozvoje OSN, který zní: „Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství.”

Poznámka

Zemědělství je zatím stále největším světovým zaměstnavatelem a je tedy nutné přemýšlet nad tím, jak efektivně hospodařit, aby bylo možné nakrmit rostoucí světovou populaci. V chudých zemích, kde je zemědělství stále hlavním zdrojem jídla i rodinných příjmů, jsou dopady změny klimatu a environmentální degradace pociťovány velmi krutě. Cíle, které jsou spojeny s tímto druhým zahrnují zejména podporu malých zemědělců skrze přístup ke zdrojům a znalostem, podpora udržitelné produkce a omezení plýtvání jídlem. Tyto kroky a další kroky by měly přispět k celkovému cíli vymýtit hlad do roku 2030.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us