10
February
2017

Cost of risk /

Náklady na riziko

Business Term of the Day

Definition

Cost of risk is the ratio of a bank’s loan loss provisions to the value of its loan portfolio.

Example sentence

George decided to invest in AlphaBank as opposed to Baker’s Bank because the latter had increased its cost of risk by building up credit card receivables.

Comment

Also termed risk cost, the cost of risk is usually expressed as a percentage (or in basis points). Cost of risk can be important for investors to evaluate the risk related to investing in a particular bank. In general, the riskier the assets that the bank holds, the higher its cost of risk and the riskier an investment into such bank. The term is also used in general business (sometimes called total cost of risk) to refer to the sum of losses to risk, costs of risk mitigation measures, opportunity costs, and risk-related administrative costs.

Definice

Náklady na riziko jsou poměrem rezerv banky na ztrátu z úvěrů a hodnoty jejího úvěrového portfolia.

Příklad použití ve větě

George se rozhodl investovat do AlphaBank oproti Baker’s Bank kvůli zvýšeným nákladům na riziko Baker’s Bank kvůli nárůstu pohledávek z kreditních karet.

Poznámka

Označují se také jako rizikové náklady. Náklady na riziko se obvykle vyjadřují jako procentní podíl (nebo v bazických bodech). Náklady na riziko mohou být důležité pro investory k vyhodnocení rizika souvisejícího s investicí do konkrétní banky. Obecně, čím rizikovější aktiva banka drží, tím vyšší jsou její náklady na riziko, a tím riskantnější je investice do takové banky. Tento termín se také používá v oblast obecného byznysu, někdy nazývaný celková cena rizika, a označuje součet ztrát z rizik, náklady na opatření na zmírnění rizik, náklady ušlých příležitostí a administrativní náklady související s rizikem.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us