24
May
2023

Front-end load/Back-end load /

Vstupní poplatek/Výstupní poplatek

Business Term of the Day

Definition

The terms front-end load and back-end load refer to the fee structure in mutual fund investing, and specifically to when one or both of these fees are applied.

Example sentence

Investors often argue that front-end load is better than back-end load or vice versa, but the fact is that each has its specifics, advantages, and disadvantages.

Comment

Mutual funds charge their investors annual management fees (to remunerate the manager of the portfolio) and expenses (to cover legal, accounting and other costs), but they may in addition charge a sales fee (front-end load) when the investor initially buys shares of the mutual fund and/or a deferred sales charge (back-end load) when the investor sells the shares. A front-end load, therefore, is taken out of the initially invested amount before it is even invested. A back-end load, on the other hand, is taken out of the returns that the fund has (hopefully) earned during the time that the money was invested. Sometimes, a back-end load may decrease as the time the investor stays in the fund increases. For example, a fee of 5% might be applied when exiting the fund after 1 year, but after 3 years, the fee might go down to 2%. Investment funds that charge neither front-end nor back-end loads are called “no-load” funds. Even no-load funds, however, must still charge annual management fees and expenses.

Definice

Pojmy vstupní a výstupní poplatek odkazují ke struktuře poplatků při investování do podílových fondů, konkrétně k tomu, kdy se tyto poplatky účtují.

Příklad použití ve větě

Investoři se často dohadují, že vstupní poplatky jsou lepší než výstupní poplatky a naopak, ale pravdou je, že každý má svá specifika, výhody a nevýhody.

Poznámka

Podílové fondy účtují svým investorům roční poplatky za správu (na odměnu správci portfolia) a výdaje (na pokrytí právních, účetních a dalších nákladů), ale mohou navíc účtovat prodejní poplatek (vstupní poplatek), když investor poprvé koupí podílové listy fondu, a/nebo odložený prodejní poplatek (výstupní poplatek), když investor podílové listy prodá. Vstupní poplatek se tedy strhává z původně investované částky ještě před jejím investováním. Naproti tomu výstupní poplatek se strhává z výnosů, které fond (snad) vydělal během doby, kdy byly peníze investovány. Někdy se může výstupní poplatek snižovat s dobou, po kterou investor ve fondu setrvává. Například při výstupu z fondu po jednom roce může být uplatněn poplatek ve výši pěti procent, ale po třech letech může poplatek klesnout třeba až na dvě procenta. Investiční fondy, které neúčtují ani vstupní ani výstupní poplatky, se anglicky nazývají „no-load“, tedy fondy bez poplatků. I fondy bez poplatků si však musí účtovat roční poplatky za správu a náklady.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us