7
March
2018

Logistics /

Logistika

Business Term of the Day

Definition

Logistics entails the storage, transportation, and distribution of products and services, as well as other closely related activities.

Example sentence

Location Strategies, Inc. completed its new logistics park on the outskirts of Prague. It intends to lease the buildings to tenants in the automotive and pharmaceutical industries.

Comment

Logistics is a broad area encompassing everything connected to the flows of goods and services, including transporting raw materials for production, storing intermediate products and finished goods, supplying wholesale and retail stores, returning damaged or faulty goods from customers, enlisting third-party carriers, and preventing and resolving any problems that could arise. Efficient logistics may enable a company to reduce the costs of such activities and thereby improve profitability. Logistic services are often outsourced, because a specialized company very typically enjoys more favorable economies of scale. Moreover, this allows the company that has hired out its logistics to focus more sharply on its main business activities.

Definice

Logistika zahrnuje skladování, přepravu a distribuci výrobků a služeb a další úzce související aktivity.

Příklad použití ve větě

Společnost Location Strategies, Inc. dokončila svůj nový logistický park na předměstí Prahy. Budovy hodlá pronajímat nájemcům v automobilovém a farmaceutickém průmyslu.

Poznámka

Logistika je široká oblast obsahující vše, co je spojeno s toky zboží a služeb včetně přepravy surovin k výrobě, skladování meziproduktů a dokončeného zboží, zásobování velkoobchodů a maloobchodů, vracení poškozeného nebo vadného zboží od zákazníků, využívání externích přepravců, a prevence a řešení veškerých problémů, které mohou nastat. Efektivní logistika může umožnit společnosti snížit náklady na tyto činnosti a tím zlepšit její ziskovost. Logistické služby jsou často oursourcovány, jelikož externí společnost zpravidla obvykle realizuje příznivější úspory z rozsahu. To navíc umožní společnosti, která svou logistiku delegovala, soustředit se úžeji na své hlavní obchodní činnosti.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us