Archive

TermPojem
"Disponent"Disponent
1.5°C targetCíl 1,5 °C
80/20 rulePravidlo 80/20
A/B testingA/B testování
Acceleration clauseKlauzule o zesplatnění úvěru
Account managementŘízení zákaznických účtů
AccountingÚčetnictví
Accounting cycleÚčetní cyklus
Accounting principlesÚčetní zásady
Accounts payableZávazky
Accounts receivablePohledávky
Accredited investorAkreditovaný investor
Accrual accountingAkruální účetnictví
Accrued expensesVýdaje příštích období
Accrued revenuePříjmy příštích období
Acid testTest kyselosti
AcquisitionAkvizice
Acquisition costPořizovací cena
Acquisition targetCíl akvizice
Across the boardVe všech oblastech
Act of GodVyšší moc
Actionable intelligenceActionable intelligence
Active investingAktivní investování
Activist investingInvestorský aktivismus
Activity-based costingKalkulace nákladů podle dílčích aktivit
Activity-based managementMetoda řízení procesů a aktivit
ActuaryPojistný matematik
Adjuvant therapy Adjuvantní léčba
Advance paymentZáloha
Advanced metering infrastructurePokročilá měřící infrastruktura
Adverse opinionZáporný výrok
Adverse selectionAntiselekce
Advertising copyReklamní text
AdvertorialAdvertorial
AffidavitPřísežné prohlášení
Affiliated companyPřidružená společnost
Affinity groupZájmová skupina
Affirmative actionAfirmativní akce
Agency crossAgency cross
Agency problemProblém zastoupení
Aggregate demandAgregátní poptávka
Aggrieved partyPoškozená strana
Agile managementAgilní management
Aging rallyStárnoucí rally
Agreement in principleDohoda o podstatě
AgribusinessZemědělský podnik
Agrivoltaics Agrovoltaika
Algo tradingAlgo obchodování
AlgorithmizationAlgoritmizace
All-in costCelkové náklady
AllowancePříděl, dávka, kapesné
Alternative dispute resolutionMimosoudní řešení sporů
Alternative financeAlternativní financování
AmortizationAmortizace
Anchor storeKlíčový nájemce
Angel investorAndělský investor
Annual general meeting (AGM)Výroční valná hromada
Annual reportVýroční zpráva
Annuity Anuita
Anthropogenic emissionsAntropogenní emise
Antitrust lawsAntitrustové zákony
Applied information economicsAplikovaná informační ekonomie
APRRPSN
ArbitrageArbitráž
ArbitrationRozhodčí řízení
Arm’s length transactionTransakce dle tržních podmínek
ArrearsNedoplatek
Artificial intelligenceUmělá inteligence
As isJak stojí a leží
Assembly lineMontážní linka
AssetAktivum
Asset managementSpráva majetku
Asset strippingVyvádění aktiv
Asset-backed securityCenné papíry kryté aktivy
Assets under managementAktiva pod správou
AstroturfingAstroturfing
At-will employmentAt-will employment
ATMBankomat
AuditAudit
Audit evidenceAuditní důkazy
Audit trailAuditní stopa
AuditorAuditor
Auditor’s reportZpráva auditora
Average collection periodPrůměrná doba inkasa
Back officeBack office
Back payNesplacená odměna
Back-end developmentBack-end vývoj
BackdatingAntedatování
Background checkOvěření spolehlivosti
BacklinkZpětný odkaz
BacklogNevyřízené položky
BacktestingZpětné testování
Bad bankŠpatná banka
Bad debtNedobytná pohledávka
BailoutBailout
Bait and switchReklamní návnada
Balance of paymentsPlatební bilance
Balance sheetÚčetní rozvaha
Balanced fundVyvážený fond
Balanced scorecardBalanced scorecard
Balloon PaymentBalonová splátka
Ballpark figurePřibližný odhad
Bank draftBankovní směnka
Bank reconciliation Bankovní rekonciliace
Bank runRun na banku
BankruptcyBankrot
Banner blindnessBannerová slepota
BarcodeČárový kód
Bargain purchaseVýhodná koupě
Bargaining agentZástupce pro vyjednávání
Bargaining unitOdborová organizace
Barrier to entryBariéra vstupu na trh
BarterSměnný obchod
Base payZákladní mzda
Basic accounting equationZákladní bilanční rovnice
Basis pointBazický bod
Battle of the formsBitva formulářů
Bear marketMedvědí trh
Bear market rallyRally medvědího trhu
Bearer shareAkcie na majitele
Beat the marketPorazit trh
Behavioral financeBehaviorální finance
Bell curveGaussova křivka
Bells and whistlesBells and whistles
BenchmarkMěřítko
Beneficial ownerSkutečný vlastník
Best effortsVynaložení veškerého úsilí
Best practiceOsvědčený postup
BetaBeta
BettermentZhodnocení
Bid–ask spreadRozptyl nabídky a poptávky
Bidding warPředhánění se v nabídkách
Big BangVelký třesk
Big dataVelká data
Big PharmaBig Pharma
Big TobaccoBig Tobacco
Big-box storeBig-box store
Big-ticket itemVysokonákladové zboží
Bill of goodsBill of goods
Bill of ladingNáložný list, konosament
Bill of saleProdejní doklad
Binding arbitrationZávazná arbitráž
BioassayBiologická zkouška
BiocharBiouhel
BiodegradableBiologicky odbouratelný
BiodiversityBiodiverzita
BioeconomyBioekonomika
BioenergyBioenergie
BioequivalentBioekvivalentní
BioethicsBioetika
BiogasBioplyn
BiometricsBiometrika
BiopharmaceuticalBiofarmaceutikum
BiosequestrationBiosekvestrace
BiosimilarBiosimilar
Biotechnology companyBiotechnologická firma
Black FridayČerný pátek
Black marketČerný trh
Black swanČerná labuť
Black zeroČerná nula
Blank check companyBlank check company
Bleeding edge technologyBleeding edge technologie
Blind trustSlepý trust
Block tradeBlokový obchod
Blockbuster drugBlockbuster (lék)
Blue chipModrý žeton
Blue revolutionModrá revoluce
Blue sky lawsBlue sky laws
Blue-collar workerModrý límeček
BluewashingBluewashing
Board of directorsPředstavenstvo, správní rada
Board of trusteesSprávní rada
Boilerplate contractAdhezní smlouva
Bolt-on acquisitionBolt-on akvizice
BondDluhopis
Book buildingBookbuilding
Book valueÚčetní hodnota
Book-entry securitiesZaknihované cenné papíry
BookkeepingÚčtování / 
Účetnictví
Books of accountÚčetní knihy
BoomBoom
BootstrappingBootstrapping
BOT contractBOT smlouva
BottleneckHrdlo lahve
Bottom feederBottom feeder
Bottom lineVýsledovka
Boutique firmButiková firma
BoycottBojkot
BrainstormingBrainstorming
Branch officePobočka
BrandObchodní značka
Brand advocateZastánce značky
Brand awarenessPovědomí o značce
Brand differentiationOdlišení značky
Brand equityHodnota značky
Brand identityIdentita značky
Brand imageImage značky
Brand loyaltyLoajalita značce
Brand management Řízení značky
Brand portfolioPortfolio značek
Brand recognitionRozpoznání značky
Brand strategyStrategie značky
Brand voiceTonalita značky
BrandjackingZneužití značky
Breach of contractPorušení smlouvy
BreakevenPokrytí nákladů
Breakthrough therapyBreakthrough therapy
Breakup feeBreakup fee
Brent crudeRopa Brent
Brick-and-mortarKamenný
Bridge loanPřeklenovací úvěr
BrokerMakléř
BrownfieldBrownfield
Bucket shopBucket shop
Building codeStavební zákon
Building permitStavební povolení
Built environmentVytvořené prostředí
Built to suitBuilt to suit
Bulk carrierLoď na volně ložený náklad
Bull marketBýčí trh
Bullet loanJednorázově splatný úvěr
BullionKov ve slitcích
Bumper cropRekordní sklizeň
BundlingVázaný prodej
Burn rateBurn rate
Business analysisObchodní analýza
Business confidencePodnikatelská důvěra
Business continuityZachování provozu
Business cycleHospodářský cyklus
Business dayPracovní den
Business ecosystemPodnikový ekosystém
Business ethicsObchodní etika
Business incubatorPodnikatelský inkubátor
Business metricsPodnikatelská měřítka
Business modelObchodní model
Business parkBusiness park
Business-to-business (B2B)Business-to-business (B2B)
Business-to-consumer (B2C)Business-to-consumer (B2C)
Buy-and-hold strategyStrategie kup a drž
BuybackVýkup
Buyer’s marketTrh kupujícího
Buyer’s remorseVýčitky z nákupu
Buying on marginObchodování na marži
BuzzwordBuzzword
By-productVedlejší produkt
BylawsStanovy
C-suiteC-suite
CableCable
Calendar effectKalendářový efekt
Call for tendersVýzva k podání nabídek
Call to actionVýzva k akci
Cancellation clauseVýpovědní doložka
CannibalizationKanibalizace
Cap and tradeCap and trade
Cap rateMíra kapitalizace
Capacity buildingBudování kapacit
Capacity utilization rateMíra využití kapacit
Capital allocationPřidělování kapitálu
Capital appreciationZhodnocení kapitálu
Capital assetKapitálová aktiva
Capital callSvolávání kapitálu
Capital expenditureKapitálové náklady
Capital flightÚtěk kapitálu
Capital gainKapitálový zisk
Capital leaseFinanční leasing
Capital lossKapitálová ztráta
Capital planningKapitálové plánování
Capital structureStruktura kapitálu
Capital-intensive businessKapitálově náročný podnik
CapitulationKapitulace
Carbon accountingUhlíkové účetnictví
Carbon cycleKoloběh uhlíku
Carbon footprintUhlíková stopa
Carbon negativeUhlíkově negativní
Carbon neutralityUhlíková neutralita
Carbon offsettingUhlíková kompenzace
Carbon pricingStanovení cen uhlíku
Carbon sequestrationSekvestrace uhlíku
Carbon sinkPropad uhlíku
Carbon taxUhlíková daň
Career ladderKariérní žebříček
Carried interestOdměna za zhodnocení kapitálu
Carrying chargeNáklady držení
CartelKartel
CashHotovost
Cash accountingHotovostní účetnictví
Cash burn rateCash burn rate
Cash cowDojná kráva
Cash equivalentPeněžní ekvivalent
Cash flowPeněžní tok
Cash on deliveryDobírka
Cash poolingCash pooling
Cash runwayCash runway
Casual laborPříležitostná práce
Cat bondKatastrofický dluhopis
Catching a falling knifeChytání padajícího nože
Category killerZabiják kategorie
Caveat emptorCaveat emptor
CensusSčítání lidu
Center storeCenter store
Central bankCentrální banka
Certificated securitiesCenné papíry v listinné podobě
Certified public accountant Autorizovaný účetní znalec
Chain of commandLinie velení
Chartered financial analyst (CFA)Chartered financial analyst (CFA)
ChatbotChatbot
ChattelMovitost
CheckŠek
Chief executive officerGenerální ředitel
Chief risk officerChief risk officer
ChurnOdliv
ChurningChurning
Circular economyOběhové hospodářství
Classified loanKlasifikovaný úvěr
Clawback provisionUjednání o zpětném získání
ClearinghouseZúčtovací ústav
Click-through rateMíra prokliku
ClickbaitClickbait
Client segmentKlientský segment
Clinical trialKlinické studie
Closed shopUzavřená dílna
Closely held companyUzavřená společnost
Closing inventoryKonečný stav zásob
Cloud computingCloud computing
ClowngradeClowngrade
Co-sourcingCo-sourcing
Code of conductEtický kodex
Cold callVolání na studené kontakty
CollateralZástava
Collective bargainingKolektivní vyjednávání
CollusionKoluze
Comfort letterPatronátní prohlášení
Commission-free tradingObchodování bez poplatků
CommoditizationKomoditizace
CommodityKomodita
Common shareKmenová akcie
Comparative advertisingSrovnávací reklama
Comparison engineInternetový srovnávač
Competitive advantageKonkurenční výhoda
Competitive intelligenceKonkurenční zpravodajství
Competitive landscapeKompetitivní prostředí
Competitive parityKonkurenční parita
Compliance-readyPřipraven na dodržování předpisů
Compound interestSložený úrok
CompoundingSkládání
Compressed work weekStlačený pracovní týden
Concert partyJednání ve shodě
Condition precedentPodmínka odkládací
Condition subsequentPodmínka rozvazovací
Conditional sale Podmíněný prodej
Confirmation biasKonfirmační zkreslení
Conflict of interestStřet zájmů
ConglomerateKonglomerát
Consolidated financial statementsKonsolidovaná účetní závěrka
ConsolidationKonsolidace
ConsortiumKonsorcium
Consumer behaviorChování spotřebitele
Consumer confidenceSpotřebitelská důvěra
Consumer debtSpotřebitelský dluh
Consumer price indexIndex spotřebitelských cen
Consumer sovereigntySuverenita spotřebitele
Consumer staplesZboží denní potřeby
Container shipKontejnerová loď
Content discovery platformPlatforma pro objevování obsahu
Content marketingObsahový marketing
Contingency plan Kontingenční plán
Contingent liabilityPodmíněný závazek
Contract research organization (CRO)Smluvní výzkumná organizace
Contrarian investingKontrariánské investování
Contribution marginKrycí příspěvek
Control premiumPrémie za kontrolu
Controlling interestKontrolní podíl
Convenience storeSmíšené zboží
Convergence criteriaKonvergenční kritéria
Conversational marketingKonverzační marketing
Conversion rateMíra konverze
CookiesCookies
Cooling-off periodLhůta na rozmyšlenou
CooperativeDružstvo
CopyrightAutorské právo
CopywritingCopywriting
Core businessHlavní podnikové činnosti
Core competencyKlíčová kompetence
Core inflationJádrová inflace
Cornering the marketVytvoření dominantního postavení
Corporate actionOpatření společnosti
Corporate cultureFiremní kultura
Corporate governanceSpráva a řízení společnosti
Corporate raiderKorporátní nájezdník
Corporate restructuringRestrukturalizace podniku
Corporate social responsibilityFiremní společenská odpovědnost
CorrectionKorekce
Cost accountingNákladové účetnictví
Cost driverNákladový faktor
Cost of capitalKapitálové náklady
Cost of living Životní náklady
Cost of riskNáklady na riziko
Cost per action Cena za akci
Cost-plus pricingNákladově orientovaná tvorba cen
Cost–benefit analysisAnalýza nákladů a přínosů
Cottage industryDomácký průmysl
CounterfeitPadělek
CouponKupón
CovenantKovenant
Covered bondKrytý dluhopis
Cradle to CradleCradle to Cradle
Creative accountingKreativní účetnictví
Creative destructionKreativní destrukce
Credit cardKreditní karta
Credit card receivablesPohledávky z kreditních karet
Credit crunchÚvěrová krize
Credit historyÚvěrová historie
Credit ratingÚvěrový rating
Credit unionDružstevní záložna
Creeping inflationPlíživá inflace
CrimewareCrimeware
Crisis managementKrizový management
CronyismTrafikantství
Cross-sellingKřížový prodej
CrowdfundingCrowdfunding
CryptocurrencyKryptoměna
CryptowinterKryptozima
Curated shoppingKurátorované nakupování
Current assetsOběžná aktiva
Customer acquisition costNáklady na získání zákazníka
Customer attritionOdliv zákazníků
Customer baseZákaznická báze
Customer engagementZapojení zákazníka
Customer experienceZkušenost zákazníka
Customer interfaceZákaznické rozhraní
Customer journeyCesta zákazníka
Customer lifetime valueHodnota vztahu se zákazníkem
Customer profitabilityZiskovost zákazníka
Customer reachCustomer reach
Customer relationship management (CRM)Řízení vztahů se zákazníky (CRM)
Customer retentionUdržení zákazníků
Customer satisfactionSpokojenost zákazníků
Customer serviceZákaznická podpora
Customer touchpointStyčný bod se zákazníky
Customer-to-customer (C2C)Customer-to-customer (C2C)
Customs unionCelní unie
Cyber MondayCyber Monday
Cyber securityKyberbezpečnost
CyberattackKyberútok
Cyclical goodsCyklické zboží
Cyclical stockCyklická akcie
DamagesOdškodné
Dark poolTemná tůň
Dark trafficTemná návštěvnost
Data centerDatové centrum
Data miningVytěžování dat
Dawn raidNájezd za úsvitu
Day traderIntradenní obchodník
Deadweight lossUmrtvená ztráta
Debt consolidationKonsolidace půjček
Debt restructuringRestrukturalizace dluhu
Debt spiralDluhová spirála
Debt–equity swapKapitalizace pohledávky
DebtorDlužník
Decentralized finance (DeFi)Decentralizované finance
Decentralized marketDecentralizovaný trh
Deceptive advertisingKlamavá reklama
Decision treeRozhodovací strom
DeedSmlouva o převodu vlastnického práva
Deep diveDeep dive
Deep learningHluboké učení
DeepfakeDeepfake
DefaultProdlení
Default riskRiziko selhání
Defensive stockDefenzivní akcie
Deferred expensesNáklady příštích období
Deferred revenueVýnos příštích období
Deficit financingDeficitní financování
DeflationDeflace
Deflationary spiralDeflační spirála
DelayeringDelayering
Demand shockPoptávkový šok
Demand side managementŘízení poptávky
DemergerRozdělení
DemographicsDemografie
Denial-of-service attackOdepření služeb
Deposit insurancePojištění vkladů
Depreciation Odpis
DepressionDeprese
DerivativeDerivát
Design lifeNavržená životnost
Design–buildDesign–build
Developed economyRozvinutá ekonomika
Digital doppelgangerDigitální dvojník
Digital marketingDigitální marketing
Digital nomadDigitální nomád
Digital roadmapDigitální plán
Digital walletDigitální peněženka
Diminishing returnsKlesající výnosy
Direct costPřímý náklad
Direct marketingPřímý marketing
Direct-to-consumer (DTC) advertisingReklama zaměřená na spotřebitele (DTC)
DisclaimerVyloučení odpovědnosti
Discount rateLombardní sazba
Discounted cash flowDiskontované peněžní toky
Disease-free survivalPřežití bez nemoci
Disposition effectDispoziční efekt
Disruptive innovationPřevratná inovace
Disruptive trading practicesRušivé obchodní praktiky
Distress saleProdej v tísni
Distressed securityProblémový cenný papír
Distributed generationDecentralizovaná výroba elektrické energie
Diversity managementŘízení diverzity
DivestmentDivestice
DividendDividenda
Dividend aristocratDividendový aristokrat
Dividend stockDividendová akcie
DogfoodingDogfooding
Dogs of the DowPsi indexu Dow
DoldrumsBezvětří
Done dealHotová věc
Double-entry accountingPodvojné účetnictví
Doughnut economicsEkonomie koblihy
DownmarketDownmarket
DownsizingSnižování stavů
DownturnÚtlum
Drinking the Kool-AidDrinking the Kool-Aid
Drip marketingKapkový marketing
Drip pricingDrip pricing
Drop-dead dateDrop-dead date
Drop-shippingDropshipping
Drug pipelineDrug pipeline
Dry holeDry hole
Due diligenceHloubková kontrola
DumpingDumping
DunningUpomínání
Durable goodsZboží dlouhodobé spotřeby
Dutch auctionHolandská aukce
DWTDWT
Dynamic pricingDynamická cenotvorba
Early adopterČasný osvojitel
Earnest moneyZávdavek
Earnings managementUpravování zisku
Earnings per share (EPS)Zisk na akcii
Earnings yieldVýnosnost zisků
Earth DayDen Země
EasementSlužebnost
Eating one’s own cookingEating one’s own cooking
EBITDAEBITDA
Eco-investingEkologické investování
EcolabelEkoznačka
Ecological footprintEkologická stopa
Economic equilibriumEkonomická rovnováha
Economic sanctionsEkonomické sankce
Economic value added (EVA)Ekonomická přidaná hodnota (EVA)
Economies of scaleÚspory z rozsahu
Ecosystem servicesEkosystémové služby
EcotourismEkoturismus
Efficient market hypothesisHypotéza efektivních trhů
Elevator pitchVýtahová řeč
EmbargoEmbargo
Emergency preparednessPřipravenost na mimořádné události
Emerging marketRozvíjející se trh
Eminent domainVyvlastnění
Emissions tradingObchodování s emisemi
Emotional intelligenceEmoční inteligence
Employee exit managementExit management
Employee stock optionZaměstnanecké opce na akcie
EncryptionŠifrování
End consumerKoncový spotřebitel
End to end (E2E)End to end (E2E)
Endpoint SecurityEndpoint Security
Energy crisisRopná krize
Energy mixEnergetický mix
Energy returned on energy investedEnergetická návratnost
Energy securityEnergetická bezpečnost
Enterprise resource planningPlánování podnikových zdrojů
EntrepreneurshipPodnikavost
Environmental auditEnvironmentální audit
Environmental complianceSoulad s předpisy v oblasti životního prostředí
Environmental impact assessment (EIA)Posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)
Envy ratioPoměr závisti
Equity dilutionŘedění kapitálu
Escalation clauseEskalační doložka
Environmental, social and governance (ESG)Environmentální, sociální a správní politika (ESG)
Essential goods and servicesZákladní zboží a služby
Ethical consumerismEtická spotřeba
Ethical sourcingEtické získávání zdrojů
EU taxonomyTaxonomie EU
Euro zoneEurozóna
European Central BankEvropská centrální banka
EurosystemEurosystém
Event marketingEvent marketing
EvergreeningEvergreening
Ex-dividend dateEx-dividend date
Exchange-traded fund (ETF)Burzovně obchodovaný fond (ETF)
Execution priceRealizační cena
Executive summaryShrnutí
Exit strategyVýstupní strategie
Exotic optionsExotické opce
Expert systemExpertní systém
Extended producer responsibilityRozšířená odpovědnost výrobce
ExternalityExternalita
ExtortionVydírání
FaceliftFacelift
FactoringFaktoring
Fair balanceSpravedlivá rovnováha
Fair tradeFair trade
Fair valueReálná hodnota
Fallen angelPadlý anděl
Family officeRodinná kancelář
Fast fashionRychlá móda
Fast followerFast follower
Fast-moving consumer goods (FMCG)Rychloobrátkové spotřební zboží
Fear indexIndex strachu
Fear of missing outStrach z promeškání
FeatherbeddingFeatherbedding
Feature creepFeature creep
FeedbackZpětná vazba
Fiat moneyFiat měna
Fiduciary dutyFiduciární povinnost
Fighter brandÚtočná značka
Financial distressFinanční potíže
Financial innovationFinanční inovace
Financial instrumentFinanční nástroj
Financial statementsÚčetní závěrka
FinancializationFinancializace
FintechFintech
FirewallFirewall
First in, first out/last in, first out (FIFO/LIFO)První dovnitř, první ven/Poslední dovnitř, první ven (FIFO/LIFO)
First-in-class drugFirst-in-class drug
First-mover advantageVýhoda prvního
Fiscal yearÚčetní období
Five Eyes AllianceFive Eyes Alliance
Five forces modelModel pěti sil
Fixed income securityCenný papír s pevným výnosem
Flagship productVlajkový produkt
Flattening the curveZploštění křivky
FlextimePružná pracovní doba
FloatFloat
Floating chargePohyblivé zatížení
FlotationVstup na burzu
Fly-by-nightPodvodný podnik
Focus groupOhnisková skupina
Food securityPotravinová bezpečnost
FootfallNávštěvnost
Force majeureForce majeure
ForeclosurePropadnutí hypotéky
Foreign aidZahraniční pomoc
Foreign direct investmentPřímá zahraniční investice
Foreign exchange (Forex) marketDevizový trh
Forensic auditForenzní audit
ForfaitingForfaiting
Forward contractForwardový kontrakt
Forward guidanceForward guidance
Forward-looking statementVýhledové prohlášení
Fractional reserve bankingBankovnictví částečných rezerv
Framework agreementRámcová dohoda
FranchisingFranšízing
Free floatVolně obchodovatelné akcie
Free rangeVolný výběh
Free trade areaZóna volného obchodu
Free-rider problemProblém černého pasažéra
FreemiumFreemium
FreewareFreeware
Freight forwarderZasilatel
Friendly takeoverPřátelské převzetí
Fringe benefitMimoplatové výhody
Front officeFront office
Front-end developmentFront-end vývoj
Front-end load/Back-end loadVstupní poplatek/Výstupní poplatek
FTSE 100FTSE 100
Fugitive emissionsFugitivní emise
Fulcrum feeFulcrum fee
Fulfilment centerDistribuční centrum
Full disclosureÚplné zveřejnění
Function on demandFunkce na požádání
Fund of fundsFond fondů
Fundamental analysisFundamentální analýza
FungibilityZastupitelnost
Future proofFuture proof
FuturesFutures
Galápagos syndromeGalapážský syndrom
Gantt chartGanttův diagram
Gap analysisAnalýza mezer
Garden leaveNucená dovolená
GaslightingGaslighting
GatekeeperGatekeeper
Gender parityGenderová parita
General cargo shipNákladní loď
General data protection regulation (GDPR)Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Generative AIGenerativní AI
Generic drugGenerikum
GenericideGenericida
Genetically modified organismGeneticky modifikovaný organismus
GeomarketingGeomarketing
Giffen goodsGiffenovské zboží
GigafactoryGigafactory
Gini indexGiniho index
Glass ceilingSkleněný strop
Glass cliffEfekt skleněného útesu
Global warmingGlobální oteplování
GlobalizationGlobalizace
GlocalizationGlokalizace
Go-shop period Lhůta go-shop
Going concern principlePředpoklad nepřetržitého trvání
Going privatePrivatizace
Gold standardZlatý standard
Golden handcuffsZlatá želízka
Golden parachuteZlatý padák
Golden shareZlatá akcie
GoodwillGoodwill
Grace periodBezúročné období
Grandfather clauseUstanovení o ochraně předchozího stavu
Grassroots movementHnutí občanů
Graveyard shiftNoční směna
Gray marketŠedý trh
Greater fool theoryTeorie většího blázna
Green bondZelený dluhopis
Green buildingZelená stavba
Green chemistryZelená chemie
Green computingZelená výpočetní technika
Green DealZelená dohoda
Green energyZelená energie
Green hydrogenZelený vodík
Green infrastructureZelená infrastruktura
Green marketingZelený marketing
Green roofZelená střecha
Green scammingZelený podvod
Green shootsZelené výhonky
Greenfield investmentInvestice na zelené louce
Greenhouse gasesSkleníkové plyny
GreeningEkologizace
GreenshoeGreenshoe
GreenwashingNatírání na zeleno
Gross domestic product (GDP)Hrubý domácí produkt (HDP)
Group of 20Skupina G20
Group of SevenSkupina G7
GroupthinkSyndrom skupinového myšlení
Growth driverRůstový faktor
Growth modelRůstový model
Guerilla marketingGuerillový marketing
HackathonHackathon
HaircutZástřih
Halloween effectHalloweenský efekt
Halo effectHaló efekt
Hard costsTvrdé náklady
Hard currencyTvrdá měna
HeadhunterHeadhunter
Headline inflationCelková inflace
HeadwindProtivítr
Heat islandTepelný ostrov
Heat mapTeplotní mapa
HedgeZajištění
Hedge fundHedge fond
Helicopter moneyPeníze z helikoptéry
Help-seeking adHelp-seeking ad
High net worth individualOsoba s vysokým čistým jměním
High-frequency trading (HFT)Vysokofrekvenční obchodování (HFT)
High-levelVysoká úroveň
High-water markHigh-water mark
Historical costHistorická cena
HoardingHromadění
Holding companyHoldingová společnost
Home officePráce z domu
HomeworkerDomácký pracovník
Horizontal integrationHorizontální integrace
Horizontal marketHorizontální trh
Hostile takeoverNepřátelské převzetí
Hot moneyPřelétavé peníze
Hurdle ratePožadovaná návratnost
Hydraulic frackingHydraulické štěpení
HyperinflationHyperinflace
IBANIBAN
Iceberg orderIceberg pokyn
Idle timeDoba nečinnosti
IFRSIFRS
Impostor syndromeSyndrom podvodníka
Impulse buyingImpulzivní nakupování
In street nameIn street name
In the red / In the black V červených číslech / V černých číslech
Inclusive environmentInkluzivní prostředí
Income disparityPříjmová nerovnost
Income securityJistota příjmů
Income statementVýkaz zisku a ztráty
Income stockVýnosové akcie
Index fundIndexový fond
Indirect taxNepřímá daň
Industrial espionagePrůmyslová špionáž
Industry 4.0Průmysl 4.0
Infant industryNedospělé odvětví
Inferior goodsMéněcenný statek
InfluencerInfluencer
Influencer marketingInfluencer marketing
InfopreneurInfopodnikatel
Information assetInformační aktivum
Information asymmetryInformační asymetrie
Information siloInformační silo
Initial public offering (IPO)Primární emise akcií
Inside salesInside sales
Insider tradingObchodování zasvěcených osob
InsolvencyPlatební neschopnost
InsourcingInsourcing
Institutional investorInstitucionální investor
Institutional memoryInstitucionální paměť
Intangible assetNehmotný majetek
Intellectual propertyDuševní vlastnictví
Interest coveragePokrytí úroků
Interest rateÚroková sazba
Intergovernmental Panel on Climate ChangeMezivládní panel pro změnu klimatu
Intermodal transportIntermodální doprava
Internal competitionVnitřní konkurence
Internal customerInterní zákazník
Internal rate of returnVnitřní míra výnosnosti
Internal startupVnitřní startup
Internet of thingsInternet věcí
IntrapreneurshipIntrapodnikání
Intrinsic valueVnitřní hodnota
Investigational drugExperimentální lék
Investment fundInvestiční fond
Investment gradeInvestiční stupeň
Investment thesisInvestiční teze
Investment universeInvestiční vesmír
Investment vehicleInvestiční prostředek
Investor relationsVztahy s investory
InvoiceFaktura
ISINISIN
Islamic financeIslámské finančnictví
ISOISO
Issue premiumEmisní ážio
January effectLednový efekt
Jevons paradoxJevonsův paradox
JingleZnělka
Job conditioningProfesní deformace
Joint ventureSpolečný podnik
Joint-stock companyAkciová společnost
Junior debtPodřízený dluh
Junk bondPodřadné dluhopisy
Just-in-timeJust-in-time
KaizenKaizen
Key decision makerOsoba s klíčovou rozhodovací pravomocí
Key opinion leaderKlíčový názorový vůdce
Key performance indicatorsKlíčové ukazatele výkonnosti
KeyloggingKeylogging
Keynesian economicsKeynesiánská ekonomie
Keyword advertisingReklama prostřednictvím klíčových slov
KickbackMalá domů
Knowledge economyZnalostní ekonomika
Lab-on-a-chipLaboratoř na čipu
Label expansionLabel expansion
Labor productivityProduktivita práce
Labor unionOdbory
Land bridgePevninský most
Landing pageVstupní stránka
Last milePoslední míle
LeadLead
Leading indicatorPředstihový indikátor
Lean manufacturingŠtíhlá výroba
Lean startupŠtíhlý startup
Learning curveKřivka učení
LeasebackZpětný nájem
Legacy systemLegacy systém
Lemon lawLemon law
Lender of last resortPůjčovatel poslední instance
Leniency programProgram shovívavosti
Lettable areaPronajímatelná plocha
Letter of intentDohoda o společném záměru
Level playing fieldRovné podmínky
LeverageFinanční páka
Leveraged buyout (LBO)Páková akvizice
LiabilityZávazek
LIBORLIBOR
LIDARLIDAR
LienZástavní a zadržovací právo
Life cycle assessmentPosuzování životního cyklu
Life expectancyStřední délka života
Lifestyle creepNabobtnávání životního stylu
Likert scaleLikertova škála
Limit orderLimitní příkaz
Limited liabilityOmezené ručení
Link juiceLink juice
LiquidityLikvidita
Liquidity premiumPříplatek za likviditu
Living wageŽivotní minimum
Loan sharkLichvář
Loan workoutZměna podmínek splácení úvěru
LogisticsLogistika
Long positionDlouhá pozice
Long-tail keywordsKlíčová slova dlouhého chvostu
Loss leaderLoss leader
Low-carbon economyNízkouhlíková ekonomika
Low-hanging fruitSnadno dosažitelné ovoce
Luxury goodsLuxusní statek
Macroprudential regulationMakroobezřetnostní regulace
Magic bulletKouzelná kulka
Make whole callPrávo předčasného splacení emise
MalpracticeNesprávný postup
MalwareMalware
Man-hourČlověkohodina
Man-in-the-middle attackMan-in-the-middle attack
Managed servicesŘízené služby
ManagementManagement
Management buy-in (MBI)Odkup společnosti externím managementem
Management buyout (MBO)Odkup společnosti vedením podniku
Mandatory offerPovinná nabídka převzetí
Margin of safetyBezpečnostní rozpětí
Maritime transportNámořní doprava
Mark downSnížení ceny
Market bubbleTržní bublina
Market capitalizationTržní kapitalizace
Market challengerTržní vyzyvatel
Market failureSelhání trhu
Market makerTvůrce trhu
Market moverMarket mover
Market powerTržní síla
Market researchPrůzkum trhu
Market segmentationSegmentace trhu
Market sentimentTržní sentiment
Market shareTržní podíl
Marketing channelMarketingový kanál
Marketing messageMarketingové sdělení
Marketing mixMarketingový mix
Marketing personaMarketingová persona
Marking to marketOcenění podle tržní hodnoty
MARPOLMARPOL
Mass productionMasová výroba
Mass transitHromadná doprava
Matching principleAkruální princip
Material adverse changePodstatná nepříznivá změna
Material errorVýznamná chyba
Matrix organizational structureMaticová organizační struktura
Maturity mismatchNesoulad splatnosti
Measure of central tendencyMíra centrální tendence
Medium of exchangeProstředek směny
Meme stockMeme akcie
Memorandum of understandingMemorandum o porozumění
Mental accountingMentální účetnictví
MentoringMentoring
MergerFúze
Mezzanine financingMezaninové financování
Micro-influencerMikroinfluencer
MicrofinanceMikrofinancování
MicromanagementMikromanagement
MicroplasticsMikroplasty
Middle managementStřední management
Minimum wageMinimální mzda
Mission statementFormulace poslání
MitigationZmírnění dopadů
Moment of truthOkamžik pravdy
Momentum investingMomentum investování
Money launderingPraní špinavých peněz
Money market fundFond peněžního trhu
Money supplyPeněžní zásoba
Money trailFinanční stopa
MonocultureMonokultura
MonopolyMonopol
MonopsonyMonopson
MoonshotStřela na Měsíc
Moore’s lawMoorův zákon
Moral hazardMorální hazard
MoratoriumMoratorium
MortgageHypotéka
Mortgage-backed securityCenný papír krytý hypotékami
Movers and shakersVlivní a mocní
MultibrandingMultibranding
Multilevel marketingVíceúrovňový marketing
Municipal bond (muni)Komunální (municipální) dluhopis
Mutual fundPodílový fond
Mystery shopperMystery shopper
NanotechnologyNanotechnologie
NasdaqNasdaq
Nationally Determined ContributionsVnitrostátně stanovené příspěvky
Native advertisingNativní reklama
Natural climate solutionsPřírodní řešení změny klimatu
Natural monopolyPřirozený monopol
Near-field CommunicationBlízkopolní komunikace
NearshoringNearshoring
Negative goodwillZáporný goodwill
Negative interest rateZáporná úroková sazba
NeobankNeobanka
Net asset value (NAV)Čistá hodnota aktiv (NAV)
Net present valueČistá současná hodnota
NettingZapočtění
NetworkingNetworking
NFC tagNFC tag
Niche marketTržní nika
No free lunchŽádný oběd zdarma
No-shop clauseDoložka no-shop
Non-fungible token (NFT)Nezaměnitelný token (NFT)
Non-GAAP measuresNon-GAAP measures
Nonbank bankingNebankovní bankovnictví
Noncompete clauseKonkurenční doložka
Nondisclosure agreement (NDA)Dohoda o zachování mlčenlivosti
Nongovernmental organization (NGO)Nestátní organizace
Nonperforming loanÚvěr v selhání
Nonpublic informationNeveřejné informace
Nonrecurring itemNeopakující se položka
Normal goodsNormální statky
NovationNovace
Null and voidNeplatný a neúčinný
NutraceuticalNutraceutikum
Obsolete inventoryNeprodejné zásoby
Occupational burnoutSyndrom vyhoření
Off-balance sheetPodrozvahový
Off-label usePoužití mimo rozsah rozhodnutí o registraci
Off-plan propertyNemovitost na papíře
Offshore fundOffshorový fond
OffshoringOffshoring
OligarchOligarcha
OligopolyOligopol
OmnichannelOmnichannel
Omnichannel salesOmnichannel prodej
On the brinkNa pokraji
OnboardingNástup zaměstnance
Online presenceOnline prezence
Open outcryVeřejná dražba
Open sourceOpen source
Open-ended fundOtevřený fond
Open-source softwareOtevřený software
Operating leaseOperační leasing
Operational riskProvozní riziko
Opportunity costNáklady obětované příležitosti
OptionOpce
Option spreadOpční spread
Orange book„Oranžová kniha“
Order pickingVychystávání
Organic growthOrganický růst
Organizational chartOrganizační schéma
Original equipment manufacturerOriginální výrobce zařízení
Orphan drugSirotčí lék
Output gapProdukční mezera
Outside the boxMimo kontext
OutsourcingOutsourcing
Over-the-counter (OTC) marketMimoburzovní trh
Over-the-counter drugVolně prodejný lék
OverdraftPřečerpání
OverheadRežijní náklady
Overvalued currencyNadhodnocená měna
Owner of recordZapsaný vlastník
Owner’s equityVlastní kapitál
P/E ratioPoměr ceny a zisku
Pac-Man defensePac-Manova obrana
Pain pointCitlivé místo
Paper trailPapírová stopa
Par for the coursePar for the course
Par value of a bondNominální hodnota dluhopisu
Paradox of thriftParadox spořivosti
Paris ClubPařížský klub
Passive investingPasivní investování
Patent cliffPatentový útes
Patent poolSdružení patentů
Patent trollPatentový troll
Pay as you goPay as you go
Pay-per-clickPlatba za kliknutí
Payday loanPůjčka do výplaty
Peace of mindKlid mysli
Peak sun hoursHodiny nejsilnějšího slunečního záření
Penny stockPenny stock
Per capita incomePříjem na hlavu
Perfect competitionDokonalá konkurence
Performance appraisalHodnocení pracovního výkonu
Performance feeVýkonnostní odměna
Performance improvement plan (PIP)Plán zlepšení výkonu (PIP)
PermacrisisPermakrize
Perpetual bondVěčný dluhopis
Personal brandingOsobní branding
Personal dataOsobní údaje
Personal sellingOsobní prodej
PEST AnalysisPEST analýza
Peter PrinciplePeterův princip
Petty cashPokladní hotovost
PharmacodynamicsFarmakodynamika
PharmacokineticsFarmakokinetika
PhilanthropyFilantropie
PhishingPhishing
Physical inventoryFyzická inventura
Pigouvian taxPigouova daň
Planned obsolescencePlánované zastarávání
Plastic pollutionPlastové znečištění
Plus/DeltaPlus/Delta
Point of saleMísto prodeje
Poison pillOtrávená pilulka
PolyculturePolykultura
Ponzi schemePonziho schéma
Pop-upPop-up
Population agingStárnutí populace
Portfolio diversificationDiverzifikace portfolia
Portfolio turnoverFluktuace portfolia
PositioningUmisťování
Post-industrialPostindustriální
Post-mortemPost-mortem
Poverty lineHranice chudoby
Poverty taxDaň z chudoby
Power of the purseMoc peněženky
Power purchase agreementSmlouva o nákupu elektřiny
Power-to-gasPower-to-gas
Pre-mortemPre-mortem
Precision agriculturePřesné zemědělství
Precision medicinePrecizní medicína
Predatory pricingPredátorská cenová politika
Preferred sharePrioritní akcie
Premarket tradingObchodování před otevřením trhu
Prescription drugLék na předpis
Present valueSoučasná hodnota
Price elasticity of demandCenová elasticita poptávky
Price makerCenotvůrce
Price takerPříjemce ceny
Price targetCenový cíl
Price warCenová válka
Primary marketPrimární trh
Prisoner’s dilemmaVězňovo dilema
Private equity fundFond soukromého kapitálu
Private labelPrivátní značka
Private placementSoukromá emise
Privately held companySoukromá společnost
ProactiveProaktivní
Process automationAutomatizace procesů
ProcurementNákup
Product downsizingDownsizing
Product hoppingProduct hopping
Product life cycleŽivotní cyklus produktu
Product placementProduct placement
Productivity gapRozdíl v produktivitě
Professional skepticismProfesionální skepticismus
Profit centerHospodářské středisko
Profit driverZdroj zisku
Profit marginZisková marže
Profit-takingVýběr zisku
Program tradingProgramové obchodování
Progression-free survivalPřežití bez progrese
Progressive taxProgresivní daň
Proof of conceptDůkaz koncepce
Proprietary technologyProprietární technologie
Proprietary tradingObchodování na vlastní účet
ProspectingVyhledávání
ProspectusProspekt
ProvisionsRezervy
Proxy fightBitva akcionářů
Prudent person ruleZásada obezřetnosti
Public domainVolné dílo
Public goodVeřejný statek
Public health emergencyNouzový stav
Public policyVeřejná politika
Public procurementVeřejná zakázka
Public utility companyPodnik veřejných služeb
Public worksVeřejné práce
Public–private partnershipPartnerství veřejného a soukromého sektoru
Publish or perishPublikuj nebo zhyň
Pump-and-dumpPump-and-dump
Purchasing powerKupní síla
Purchasing power parity (PPP)Parita kupní síly
Pure playČisté zaměření
Purpose statementFormulace účelu
Push–pull strategyPush–pull strategie
Pyramid schemeLetadlo
Qualified opinionVýrok s výhradou
Quant fundKvantitativní fond
Quantitative easingKvantitativní uvolňování
Quasi-sovereign issuerKvazistátní emitent
R&DVýzkum a vývoj (VaV)
Radical transparencyRadikální transparentnost
Random walk hypothesisHypotéza náhodné procházky
Range tradingPásmové obchodování
RansomwareVyděračský software
Rating agencyRatingová agentura
RationingPřídělový systém
Razor-blade modelŽiletkový model
Real Estate Investment TrustRealitní investiční fond
Real propertyNemovitost
Real-time marketingMarketing v reálném čase
Reasonable assurancePřiměřená jistota
Reasonable personRozumný člověk
RebalancingRebalancing
RebatingRabat
RebrandingRebranding
RecessionRecese
Recurring itemOpakující se položka
Recurring revenueOpakované příjmy
Recycled contentObsah recyklovaného materiálu
Recycling codeRecyklační symbol
Red flagČervený praporek
Red herringUzenáč
Regenerative agricultureRegenerativní zemědělství
Registered shareAkcie na jméno
Regressive taxRegresivní daň
Regular-way transactionTransakce s obvyklým termínem dodání
Regulated marketRegulovaný trh
Regulatory captureRegulatorní zajetí
Regulatory complianceDodržování právních předpisů
Relationship managementŘízení vztahů
Reminder adPřipomínková reklama
Remote sensingDálkový průzkum
RemunerationOdměna
Renewable energyObnovitelná energie
Repo rateRepo sazba
Repurchase agreementDohoda o zpětném odkupu (Repo)
Request for quotationŽádost o cenovou nabídku
ReshoringReshoring
Restricted stockOmezené akcie
RetargetingRetargeting
Return on investmentNávratnost investic
Revenue streamTok příjmů
Reverse share splitReverzní štěpení akcií
Revolving doorOtočné dveře
Revolving loanRevolvingová půjčka
RiderPřílepek
Right of first refusalPředkupní právo
RightsizingRightsizing
Risk analysisAnalýza rizik
Risk appetiteRizikový apetit
Risk managementŘízení rizik
Risk-free rateBezriziková sazba
Risk–return ratioPoměr rizika k zisku
RoboadvisoryRoboadvisory
Rogue traderNeautorizovaný obchodník
Rolling highwayAutovlak
RORO shipRORO loď
RoyaltyLicenční poplatek
Royalty trustRoyalty trust
Rump sessionRump session
S&P 500S&P 500
SabbaticalSabatikl
Safe by designBezpečný díky návrhu
Safe harbor statementProhlášení o bezpečném přístavu
Sale and lease backProdej a zpětný pronájem
Sales funnelProdejní trychtýř
Sales leadProdejní lead
Sales pitchProdejní řeč
Sales promotionPodpora prodeje
Salvage valueZbytková hodnota
Salvation clauseSalvátorská klauzule
Same-store salesTržby ve srovnatelných obchodech
Scaling (up)Škálování
ScamPodvod
Scenario analysisAnalýza scénářů
Schengen AgreementSchengenská smlouva
Scope 1, 2, and 3 emissionsEmise kategorie 1, 2 a 3
Scorched-earth defenseTaktika spálené země
ScrumScrum
Search engine optimization (SEO)Optimalizace pro vyhledávače
Seasonal contentSezónní obsah
SeasoningZrání
Secondary marketSekundární trh
Secondary offeringSekundární nabídka
Secondary raw materialDruhotná surovina
SecondmentDočasné přidělení
SecuritizationSekuritizace
Seed capitalPočáteční kapitál
Segment reportingSegmentové výkaznictví
Self-dealingSamoobchodování
Self-quarantineKaranténa
Self-regulationSamoregulace
Sell sideProdejní strana
Sell-offVýprodej
Seller’s marketTrh prodávajícího
Senior debtPrioritní dluh
Separation of dutiesOddělení povinností
Service economyServisní ekonomika
Service level agreementDohoda o úrovni poskytovaných služeb
Severance packageOdstupné
Sexual harassmentSexuální obtěžování
Shale gasBřidlicový plyn
Share of mindPodíl na mysli
Share splitŠtěpení akcií
ShareholderAkcionář
Shareholder valueHodnota pro vlastníky
Shares outstandingAkcie v oběhu
Shelf lifeSkladovatelnost
Shell companySkořápková společnost
Short sellingKrátký prodej
Short squeezeShort squeeze
Shotgun clauseShotgun clause
Shots on goalStřely na branku
SICAVSICAV
Signing bonusNáborový příspěvek
Silent partnerTichý společník
Silicon ValleySilicon Valley
Silver bulletStříbrná kulka
Single brandingNákup jedné značky
Single-use plasticsPlastové výrobky na jedno použití
Singles’ DayDen nezadaných
Site remediationSanace území
Six SigmaSix Sigma
Skin in the gameJít s kůží na trh
Slotting feePoplatek za umístění zboží
Small and medium-sized enterprises (SMEs)Malé a střední podniky (SME)
Small capMalá společnost
Small island developing statesMalé ostrovní rozvojové země
Small molecule drugMalomolekulární léky
Small-firm effectEfekt malých firem
Smart cityChytré město
Smart factoryChytrá továrna
Smart gridInteligentní síť
Smoke and mirrorsKouř a zrcadla
SmurfingŠmoulování
Social accountingSociální účetnictví
Social distancingSociální distancování
Social proofSociální důkaz
Social return on investment (SROI)Společenská návratnost investice
Social shoppingSociální nakupování
Socially responsible investingSpolečensky odpovědné investování
Soft costsMěkké náklady
Soft skillsMěkké dovednosti
Software as a service (SaaS)Software jako služba
Sole proprietorshipPodnik fyzické osoby
Sovereign debtStátní dluh
Sovereign wealth fundSuverénní fond
SpamSpam
Special economic zoneZvláštní ekonomická zóna
Special situationZvláštní situace
Special-purpose entity (SPE)Speciální účelový subjekt
Specific riskSpecifické riziko
Speculative gradeSpekulativní stupeň
Spin-offOdštěpení
Sponge cityMěsto jako houba
SpoofingSpoofing
Squeeze-outVytěsnění 
StagflationStagflace
StakeholderZainteresovaná strana
Stalking horse offerNabídka „stalking horse“
StartupStartup
State capturePrivatizace veřejného zájmu
SterlingŠterlink
Sticker shockSticker shock
Stock kitingStock kiting
Stock pickingVybírání akcií
Stop-loss order Stop-loss příkaz
Store-within-a-storeObchod v obchodě
Straight-line depreciationRovnoměrné odpisování
Strategic business unit Strategická obchodní jednotka
Strategic investorStrategický investor
Strategic planning Strategické plánování
Strategic reservesStrategické zásoby
Stress testingZátěžové testování
StrikeStávka
StrikebreakerStávkokaz
String of pearls strategyStrategie „šňůra perel“
Structured financeStrukturované financování
SubpoenaSoudní obsílka
SubrogationSubrogace
Subscribed capitalUpsaný kapitál
Subscription business modelPředplatitelský obchodní model
Subsequent eventsUdálosti po datu závěrky
SubsidiaryDceřiná společnost
Success feeVýkonnostní poplatek
Sucker’s rallySucker’s rally
Suggested retail priceDoporučená maloobchodní cena
Sum-of-the-parts valuationOcenění součtem dílčích částí
Sunk costUtopené náklady
Sunrise industryOdvětví na úsvitu
Super appSuperaplikace
Supervisory boardDozorčí rada
Supplier diversityDiverzita dodavatelů
Supply chainDodavatelský řetězec
SuretyZajištění
Survival biasKlam přeživších
SustainabilityUdržitelnost
Sustainability reportingPodávání zpráv o udržitelnosti
Sustainable competitive advantageUdržitelná konkurenční výhoda
Sustainable developmentTrvale udržitelný rozvoj
Sustainable fabricsUdržitelné materiály
Sustainable packagingUdržitelné balení
Sustainable tourismUdržitelný cestovní ruch
Sustainable yieldUdržitelný výnos
Sweat equitySweat equity
Sweat of the browVynaložené úsilí
SweatshopSweatshop
Sweep accountSweep účet
SweetenerSladidlo
Sweetheart dealMalá domů
SWIFT codeSWIFT kód
Swing for the fencesSwing for the fences
Swing tradingSwingové obchodování
SWOT analysisAnalýza SWOT
SyndicateSyndikát
SynergySynergie
Systematic riskSystematické riziko
TaglineHeslo
Take or payOdeber nebo zaplať
Talent managementŘízení talentů
Tamper-resistantOdolný proti nedovoleným zásahům
Tangible assetHmotný majetek
Target audienceCílová skupina
TariffClo
Tax evasionDaňový únik
Tax exemptionDaňová úleva
Tax havenDaňový ráj
Tax optimizationDaňová optimalizace
Tax shelterMinimalizace daně
Technical analysisTechnická analýza
Tender offerNabídka převzetí
Term sheetTerm sheet
Tertiary sectorTerciární sektor
TEU/FEUTEU/FEU
The CloudCloud
The StreetWall Street
Thin marketTenký trh
Thinly traded stockTence obchodované akcie
Third railVosí hnízdo
Third-party logisticsLogistika třetí strany
Ticker symbolAkciový kód
Time managementTime management
Time to marketTime to market
Time value of moneyČasová hodnota peněz
Tipping elementPrvek zlomu
Tipping pointBod zlomu
Too big to failPříliš velký na bankrot
Top managementVrcholový management
Top-down managementŘízení shora
Total available marketCelkový dostupný trh
Track recordProkazatelné výsledky
Tracking errorTracking error
Tracking stockDivizní akcie
Trade barriersPřekážky obchodu
Trade fairVeletrh
Trade payablesZávazky z obchodních styků
Trade secretObchodní tajemství
TrademarkOchranná známka
Trading curbPřerušení obchodování
Trading stockAkcie populární k obchodování
Tragedy of the commonsTragédie obecní pastviny
Trailing indicatorZpožděný indikátor
TrancheTranše
Translational researchTranslační výzkum
TransparencyTransparentnost
TransshipmentPřekládka
Treasury sharesVlastní akcie
Trial balancePředvaha
TribeTribe
Triple bottom lineTrojitá výsledovka
True and fairVěrný a poctivý
True cost economicsEkonomika skutečné ceny
TrustSvěřenský fond
Tulip maniaTulipánová horečka
TunnelingTunelování
TurnkeyNa klíč
TurnoverObrat
Umbrella brandZastřešující značka
UN Sustainable Development GoalsCíle udržitelného rozvoje OSN
Under the tableNačerno
Underdeveloped countryMálo rozvinutá země
UnderemploymentPodzaměstnanost
Underground economyNelegální ekonomika
Underlying assetPodkladové aktivum
Underwater mortgageHypotéka „pod vodou“
UnderwriterUpisovatel
UnemploymentNezaměstnanost
Unfair competitionNekalá soutěž
UnicornJednorožec
Unique selling propositionJedinečná prodejní nabídka
Universal basic incomeZákladní příjem
Universal health careVšeobecná zdravotní péče
Universal Product CodeUniverzální kód produktu
Unmanned aerial vehicleBezpilotní letadlo
Unqualified opinionStanovisko bez výhrad
Unskilled laborNekvalifikovaná pracovní síla
Up or outUp-or-out systém
UpcyclingUpcyklace
UpmarketUpmarket
UpsellingUpselling
Useful lifeŽivotnost
UsuryLichva
Valley of deathÚdolí smrti
Value addedPřidaná hodnota
Value chainHodnotový řetězec
Value dateDen ocenění
Value investingHodnotové investování
Value propositionHodnotová propozice
Value trapHodnotová past
Value-added taxDaň z přidané hodnoty
Value-based pricingHodnotově orientovaná tvorba cen
Values statementFormulace hodnot
Variable costsVariabilní náklady
Veblen goodsVeblenovské zboží
Velocity of moneyRychlost obratu peněz
Vendor lock-inProprietární uzamčení
Venture capitalVenture kapitál
Vertical farmingVertikální farmaření
Vertical integrationVertikální integrace
Vertical marketVertikální trh
Vertical retailerVertikální maloobchod
Vicious cycleZačarovaný kruh
Virtual Desktop InfrastructureVirtual Desktop Infrastructure
Virtual power plantVirtuální elektrárna
Virtual private networkVirtuální privátní síť
VishingVishing
Vision statementFormulace vize
VolatilityVolatilita
Vulture capitalistMrchožrout
Wage garnishmentSrážka ze mzdy
WaiverVzdání se práva
WalkoutDemonstrativní opuštění
Warehouse managementŘízení skladů
WarrantWarrant
Waste hierarchyHierarchie nakládání s odpady
WatchlistWatchlist
WaybillNákladní list
Wear and tearOpotřebení
Web 3.0Web 3.0
Web bannerWebový banner
Web crawlerWeb crawler
WebinarWebinář
Weighted averageVážený průměr
Weighted average cost of capital (WACC)Vážené průměrné kapitálové náklady
Welfare stateSociální stát
Wet leaseWet lease
Whistle-blowerWhistleblower
White elephantBílý slon
White goodsBílé zboží
White knightBílý rytíř
White labelWhite label
White paperBílá kniha
White shoe firmWhite shoe firm
White-collar crimeZločiny bílých límečků
White-collar workerBílý límeček
Wide moatŠiroký příkop
Win–winWin–win
WindfallNeočekávané zisky
Windfall tax Daň z neočekávaného zisku
Window dressingPřikrašlování skutečnosti
Winner’s curseProkletí vítěze
WitchingWitching
Withholding taxSrážková daň
Women’s empowermentPosílení postavení žen
Word-of-mouth advertisingÚstní reklama
Work in processNedokončená výroba
Work permitPracovní povolení
Work-breakdown structureHierarchická struktura prací
Work–life balanceWork–life balance
WorkaholismWorkoholismus
Working capitalPracovní kapitál
Working poorChudí pracující
Workplace diversityDiverzita na pracovišti
Workplace harassmentŠikana na pracovišti
Yankee bondYankee dluhopis
YardYard
Yield curveVýnosová křivka
Yield to maturity Výnos do splatnosti
Zero cash dateZero cash date
Zero hungerKonec hladu
Zero landfillNulové skládkování
Zero wasteNulový odpad
Zero-sum gameHra s nulovým součtem
Zombie bankZombie banka